Vad är Kaliumhydroxid

Det används i ett flertal olika kemiska, industriella och tillverkningsrelaterade applikationer. Kaliumhydroxid är också en prekursor till andra kaliumföreningar. I livsmedel fungerar kaliumhydroxid som pH-justerare, stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel.

 • INCI: Kaliumhydroxid
 • Kemisk formel: KOH
 • CAS-nummer: 1310-58-3

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel KOH
CAS-nummer 1310-58-3
Molär vikt 56,1056 g/mol
Densitet 1.45
Smältpunkt 360 °C
Kokpunkt 1,327 °C

Användning och applikation för Kaliumhydroxid

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Kaliumhydroxid

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter