Nasza droga do bardziej zrównoważonego rozwoju

buildings and green

Zrównoważony rozwój jest fundamentalną częścią naszej strategii korporacyjnej

Brenntag jest światowym liderem na rynku dystrybucji chemikaliów i surowców, odgrywającym kluczową rolę w łańcuchu wartości przemysłu chemicznego. Rola ta oferuje firmie Brenntag ogromny potencjał, ale wiąże się również z obowiązkiem przyczynienia się do bardziej zrównoważonego rozwoju w branży. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa, która wiąże się z naszą działalnością biznesową i pozycją na rynku, dążąc tworzenia wartości w sposób zrównoważony. Już od wielu lat kwestie zrównoważonego rozwoju, takie jak bezpieczeństwo, ochrona środowiska i odpowiedzialność za łańcuch dostaw, są głęboko zakorzenione w naszej firmie.

Określają one sposób, w jaki współdziałamy z naszym personelem, dostawcami, klientami i społeczeństwem w ogóle, co bezpośrednio przekłada się na nasz sukces handlowy. Naszym celem jest ciągły, globalny rozwój naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj więcej o globalnej strategii zrównoważonego rozwoju w firmie Brenntag na naszej stronie korporacyjnej:

Christian Kohlpaintner, Prezes Zarządu Brenntag
"Zrównoważony rozwój jest fundamentalną częścią naszej strategii korporacyjnej, stałym czynnikiem napędzającym biznes i integralną częścią kultury korporacyjnej Brenntag".
Water falling onto a hand in a field
Na całym świecie firmy i zakłady Brenntag prowadzą wiele działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Sustainability Insights: opublikowano zupełnie nowy magazyn