Compliance w Brenntag

Brenntag zawsze przywiązywał dużą wagę do odpowiedzialnego, rozważnego i zrównoważonego ładu korporacyjnego. Naszym priorytetem jest przestrzeganie wymogów ustawowych oraz dobrowolnych wewnętrznych zasad postępowania (compliance).

Aby to umożliwić, kierownictwo wykorzystuje różne systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz ustanowiło w firmie organizację zapewniającą zgodność. Każdy pracownik Brenntag jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw, dyrektyw, polityk i przepisów.

Zielone światło uliczna na sygnalizatorze

"Każdy z naszych pracowników jest osobiście odpowiedzialny za unikanie niezgodnych z prawem i nieetycznych zachowań oraz za przestrzeganie kodeksu postępowania przez cały czas bez wyjątku"

Kodeks etyki i postępowania w biznesie firmy Brenntag

Kodeks postępowania i etyki w biznesie

Kodeks Postępowania w Biznesie i Etyki, centralna część naszego systemu zgodności, obejmuje podstawowe wymagania dotyczące ogólnej działalności biznesowej Brenntag w takich dziedzinach, jak:

Zdrowie, bezpieczeństwo i troska o środowisko

Prawa człowieka i warunki pracy

Współpraca z naszymi partnerami i instytucjami publicznymi

Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu

Uczciwa konkurencja i standardy antymonopolowe

Unikanie konfliktów interesów, poufność i ochrona prywatności

Ludzie na spotkaniu

Pobierz nasz Kodeks Biznesu i Etyki

Więcej informacji

Formularz zgłaszania zażaleń

Jeśli widzisz jakąkolwiek przesłankę wskazującą na możliwość naruszenia prawa, wewnętrznych wytycznych firmy lub standardów etycznych i antykorupcyjnych poinformuj nas o tym! Niniejszy formularz stanowi narzędzie do zgłaszania nieporządanych zachowań i pomaga nam w utrzymywaniu najwyższych standardów.