Nasze lokalizacje w Polsce

Zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej


Sieć placówek Brenntag w Polsce obejmuje kilkanaście placówek i centrów logistycznych rozrzuconych po całym kraju. Część z nich zakwalifikowana została jako zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016 poz.138).