Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o sposobie zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników przez firmę Brenntag. W związku z tym poniżej z przyjemnością wyjaśniamy, kiedy wymagamy podania danych osobowych użytkowników oraz do czego są te dane wykorzystywane.

 • Dane kontaktowe Administratora
 • Zbieranie, przetwarzanie i cele wykorzystania danych
 • Podstawy prawne przetwarzania
 • Pliki cookie
 • Bezpieczeństwo
 • Strony trzecie
 • Prawa użytkownika
 • Przesyłanie danych do innych krajów
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
 • Proces usuwania
 • Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych
 • Łącza i odniesienia zewnętrzne

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Dane Administratora odpowiedzialnego za każdą określoną część naszej witryny internetowej znajdują się w odpowiedniej Stopce .

Za przetwarzanie danych dotyczących marketingu, sprzedaży i relacji z klientem, a także za usługi rynkowe na poszczególnych rynkach odpowiedzialny jest odpowiedni krajowy oddział firmy Brenntag zajmujący się sprzedażą. Można się z nim skontaktować korzystając z danych kontaktowych osoby kontaktowej ze strony Brenntag przydzielonej do danego użytkownika.

ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I CELE WYKORZYSTANIA DANYCH

Gdy współpracujemy z użytkownikiem lub firmą zatrudniającą użytkownika, zbieramy i wykorzystujemy dane użytkownika w sposób opisany w niniejszej Polityce. Jeśli nie określono inaczej, dane dotyczące użytkownika otrzymaliśmy bezpośrednio od użytkownika, pracodawcy użytkownika lub ze źródeł dostępnych publicznie. Poniżej opisane są sposoby wykorzystywania danych osobowych użytkowników oraz cele przetwarzania danych użytkowników.

Portal Brenntag
Przy dostępie do portalu Brenntag Connect przetwarzamy dane podane podczas rejestracji (tytuł, imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy) w celu zdefiniowania i wprowadzenia uprawnień użytkownika, utworzenia konta użytkownika, świadczenia naszych usług i kontaktu z użytkownikiem, a także w zakresie wymaganym przez ww. cele. Po wprowadzeniu wymaganych danych użytkownik otrzyma od nas wiadomość poczty elektronicznej na podany adres e-mail, a klikając łącze zawarte w wiadomości, użytkownik potwierdza odpowiednie uprawnienie do dostępu do adresu e-mail podanego w formularzu rejestracji (podwójna zgoda).

Dane kontaktowe nowych klientów
Rejestrujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia naszych usług i oferowania naszych produktów. Możemy zbierać i przetwarzać dane użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności lub służbowy adres e-mail, w celu realizacji postanowień umowy lub żądań użytkowników. Współpracujemy wyłącznie z firmami, w związku z tym przetwarzamy wyłącznie służbowe dane kontaktowe użytkowników.

Dostawa zamówień i realizacja postanowień umowy
Przetwarzamy dane aby zrealizować zamówienie w ramach współpracy z użytkownikiem. Obejmuje to zarządzanie płatnościami, opłatami i rozliczeniami, a ponadto odzyskiwanie należności finansowych, które są nam należne. Aby osiągnąć te cele, przetwarzamy imię i nazwisko użytkownika, służbowe dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i adres prowadzenia działalności, dane finansowe, firmowy rachunek bankowy oraz dane dotyczące transakcji.

Relacje biznesowe
Chcemy utrzymywać dobre relacje z naszymi potencjalnymi lub obecnymi klientami, a także z innymi partnerami biznesowymi, dostawcami i usługodawcami, z którymi współpracujemy, lub którzy są zainteresowani naszą działalnością. W tym celu musimy przetwarzać imię, nazwisko i służbowe dane kontaktowe użytkownika, takie jak adres e-mail i adres prowadzenia działalności, i przechowywać je w naszym systemie CRM. Stale również aktualizujemy nasze dane, aby umożliwić kontakt z użytkownikami.

Doskonalenie naszych produktów i usług
Doświadczenia użytkowników są dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwalają nam na doskonalenie naszych produktów i usług. Dlatego możemy prosić o recenzję lub udział w ankiecie w celu zbadania sposobu wykorzystywania oraz odbioru przez klientów naszych produktów/usług. W tym celu konieczne jest przetwarzanie imienia, nazwiska oraz służbowych danych kontaktowych użytkownika, takich jak adres e-mail i adres prowadzenia działalności.

Loterie i konkursy
Aby umożliwić udział użytkowników w loteriach lub konkursach, przetwarzamy imię, nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe użytkownika, takie jak adres e-mail i adres prowadzenia działalności.

Biuletyn informacyjny
Jeśli użytkownik chce otrzymywać od nas biuletyn informacyjny (newsletter), dodamy go do odpowiedniej listy adresów zgodnie z obowiązującym prawem. Aby móc przesyłać biuletyn informacyjny, przetwarzamy dane kontaktowe użytkownika, takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail. Biuletyn informacyjny jest subskrybowany w ramach i za pomocą procesu podwójnej zgody, tak abyśmy mogli upewnić się, że użytkownik jest właściwym odbiorcą. Podwójna zgoda oznacza, że po wypełnieniu naszego formularza i zarejestrowaniu w usłudze przesyłania naszego biuletynu informacyjnego wyślemy do użytkownika wiadomość poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez użytkownika. Aby zakończyć proces dodawania subskrypcji konieczne jest kliknięcie łącza. Godzina oraz adres IP wykorzystany do potwierdzenia będą przechowywane jako dowód subskrypcji biuletynu informacyjnego. W każdej wiadomości poczty elektronicznej dostępna jest również opcja wykreślenia z listy adresów, co spowoduje usunięcie danych osobowych użytkownika z naszej listy adresów.

W ramach obsługi spersonalizowanych reklam firma Brenntag nie udostępnia danych użytkowników bez ich zgody reklamodawcom. Firma Brenntag umożliwia reklamodawcom wybór charakterystyki użytkowników, którym wyświetlane będą ich reklamy, a także firma Brenntag może wykorzystywać wszelkie atrybuty, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości, zgromadzone przez firmę Brenntag, aby dobierać odpowiednich odbiorców dla takich reklam. Po kliknięciu reklamy lub podjęciu innej interakcji z reklamą istnieje możliwość, że reklamodawca zapisze plik cookie w przeglądarce użytkownika i że atrybuty użytkownika będą spełniać kryteria wybrane przez reklamodawcę.

Usługi sieciowe
Serwery sieciowe firmy Brenntag śledzą strony odwiedzane w witrynie internetowej firmy Brenntag, czas spędzony na tych stronach oraz rodzaje przeprowadzanych na nich wyszukiwań. Ten proces automatycznie rejestruje i przechowuje dane osobowe (które są przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub jego aktywność w zakresie przeglądania), w zależności od wybranych ustawień prywatności przy wejściu do witryny internetowej firmy Brenntag.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak data i godzina żądania serwera, lokalizacja geograficzna, typ/wersja systemu operacyjnego, typ/wersja przeglądarki, wielkość przesyłanych danych, rozdzielczość ekranu, otwierane łącza i ich status, może mieć miejsce zgodnie z preferencjami użytkownika.

W efekcie firma Brenntag rejestruje również adresy IP użytkowników, które są unikatowymi numerami dynamicznie przydzielanymi przez dostawców usług internetowych (ISP) każdemu komputerowi podłączonemu do internetu. Taki adres IP może zawierać informacje, które można uznać za umożliwiające identyfikację.

Firma Brenntag wykorzystuje te informacje do zapobiegania potencjalnie nielegalnym działaniom oraz do realizacji naszych warunków i postanowień. Firma Brenntag wykorzystuje również różne systemy technologiczne do wykrywania i przetwarzania nietypowych działań oraz kontrolowania treści w celu zapobiegania nadużyciom, takim jak rozsyłanie wiadomości typu spam. Działania takie mogą czasami powodować tymczasowe lub trwałe zawieszenie bądź zablokowanie niektórych funkcji dla niektórych użytkowników. Firma Brenntag wykorzystuje te informacje w celach statystycznych, aby dowiedzieć się, które strony są odwiedzane przez użytkowników oraz które produkty i usługi ich interesują lub mogą być wartościowe dla użytkowników odwiedzających serwery sieciowe firmy Brenntag. Zbieramy i przetwarzamy te dane na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa tej witryny internetowej. Po 14 dniach automatycznie usuwamy lub anonimizujemy ten rodzaj danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Poniżej opisane są podstawy prawne, na których opieramy się podczas przetwarzania danych użytkowników. W miejscach, które tego wymagają, zidentyfikowaliśmy również nasze uzasadnione interesy. Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy dane użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych podstaw prawnych, prosimy o kontakt.

 • W zakresie, w jakim użytkownik zgodził się na przetwarzanie jego danych (np. w ramach udziału w ankiecie, subskrypcji biuletynu informacyjnego), przetwarzamy dane użytkownika w oparciu o taką zgodę. Udzielenie zgody zawsze jest dobrowolne. Ponadto w dowolnej chwili użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości w tym celu. Nie ma to wpływu na legalność czynności przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Jeśli przetwarzamy dane w kontekście inicjowania lub realizacji umowy z użytkownikiem, przetwarzamy dane w oparciu o taką umowę (np. umowę zatrudnienia).
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego (np. w okresie przechowywania danych).
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów. Przetwarzamy dane użytkowników, aby móc z nimi współpracować. Dlatego konieczne jest przetwarzanie danych wymaganych do dostarczania naszych produktów, świadczenia naszych usług oraz rejestrowania naszych kontaktów biznesowych. Dodatkowo przetwarzamy również dane w celu zachowania funkcjonalności naszych witryn internetowych i systemów informatycznych. Uznajemy m.in. takie interesy za uzasadnione, lecz również traktujemy w ten sposób różne aspekty zapewniające uwzględnienie interesów wymaganych w każdym przypadku, takich jak typ i charakter danych osobowych, cel przetwarzania, okoliczności przetwarzania oraz interes użytkownika w zachowaniu poufności jego danych.

PLIKI COOKIE

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które mogą być zapisywane na dysku twardym użytkownika po odwiedzeniu przez niego witryny internetowej. Takie pliki tekstowe są generowane przez serwer sieciowy, z którym użytkownik się połączył za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej (np. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari), a następnie wysyłane do użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookie w naszych witrynach internetowych m.in. w celu dokumentacji częstotliwości odwiedzin naszych witryn internetowych.

Większość przeglądarek internetowych ustawione ma automatyczne akceptowanie plików cookie. Można jednak dezaktywować generowanie i zapisywanie plików cookie lub ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała użytkownika przed każdym wysłaniem plików cookie. Więcej wskazówek można uzyskać, korzystając z funkcji pomocy w pasku menu przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego.

Należy pamiętać, że w razie dezaktywacji obsługi plików cookie korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny internetowej może być niemożliwe.

GOOGLE ANALYTICS

Ta witryna internetowa wykorzystuje rozwiązanie analityki sieci Google Analytics udostępniane przez firmę Google, Inc. (zwane dalej „Rozwiązaniem Google”). Rozwiązanie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach znajdujących się zazwyczaj w Stanach Zjednoczonych, lecz mogą to być również serwery znajdujące się w państwach członkowskich UE. W razie aktywowania anonimizacji adresu IP rozwiązanie Google odetnie/zanonimizuje ostatnich osiem znaków adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych stron Umowy należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach wysyłany będzie pełny adres IP skracany następnie przez serwery Google w Stanach Zjednoczonych. W imieniu operatora witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, kompilowania raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej dla operatorów witryny internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie internetowej oraz korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny internetowej.

Firma Google nie powiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Użytkownik może nie zgodzić się na stosowanie plików firmy Google, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki – zob. punkt 6 powyżej. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu oraz wykorzystywaniu danych przez firmę Google (pliki cookie oraz adres IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem Google Analytics Opt-out .

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Rozwiązanie Google Analytics, klikając poniższe łącze. Zostanie ustawiona rezygnacja z obsługi plików cookie, co będzie zapobiegać gromadzeniu danych użytkownika w przyszłości podczas wizyty w witrynie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics .

Więcej szczegółowych informacji na temat Warunków użytkowania i Ochrony danych jest dostępnych tutaj .

Należy pamiętać, że ta witryna internetowa aktywuje Rozwiązanie Google Analytics z ustawieniem „gat._anonymizeIp();”, które zapewnia zanonimizowane rejestrowanie poprzez maskowanie ostatniej części adresów IP użytkowników (maskowanie IP).

GOOGLE TAG MANAGER

Ta witryna internetowa wykorzystuje rozwiązanie Google Tag Manager. Rozwiązanie Google Tag Manager pozwala sprzedającym zarządzać oznaczeniami witryn internetowych z aplikacji, takich jak Google Analytics, z poziomu jednej platformy/interfejsu. Samo narzędzie Tool Tag Manager (które wprowadza oznaczenia) jest domeną bez obsługi plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie aktywuje inne oznaczenia, które z kolei mogą gromadzić dane w określonych okolicznościach. Rozwiązanie Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dokonano dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie, taka dezaktywacja będzie obowiązywać dla wszystkich oznaczeń śledzenia wprowadzonych za pomocą rozwiązania Google Tag Manager.

HEAP ANALYTICS

Ta witryna internetowa wykorzystuje rozwiązanie analityki sieci Heap Analytics udostępniane przez firmę Heap Analytics, Inc., 225 Bush Street, Floor 2, San Francisco, CA 94104, USA (zwane dalej „Rozwiązaniem Heap Analytics”). Rozwiązanie Heap Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie internetowej analizować sposoby korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) będą generalnie przesyłane i zapisywane przez Rozwiązanie Heap Analytics na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Przesłany adres IP nie jest łączony z innymi danymi z Rozwiązania Heap Analytics. W imieniu operatora tej witryny internetowej Rozwiązanie Heap Analytics będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, kompilowania raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie internetowej oraz korzystania z internetu na rzecz operatora witryny internetowej. Użytkownik może nie zgodzić się na stosowanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Więcej informacji na temat Rozwiązania Heap Analytics oraz ochrony danych jest dostępnych pod adresem Heap Analytics .

HOTJAR

Ta witryna internetowa wykorzystuje oprogramowanie analityczne Hotjar dostarczone przez firmę Hotjar Ltd. (zwane dalej „Oprogramowaniem Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa). Oprogramowanie Hotjar pozwala nam mierzyć i obserwować zachowania użytkowników (kliknięcia, ruchy myszy, dane przewijania itp.) w naszej witrynie internetowej. Informacje generowane przez kod śledzenia i pliki cookie dotyczące wizyty użytkownika w naszej witrynie internetowej są przesyłane i przechowywane na serwerach Oprogramowania Hotjar znajdujących się w Irlandii. Kod śledzenia gromadzi następujące informacje: Dane dotyczące określonego urządzenia.

Gromadzone mogą być następujące informacje dotyczące urządzenia i przeglądarki użytkownika:

 • adres IP urządzenia (rejestrowany i przechowywany w formacie zanonimizowanym);
 • rozdzielczość ekranu urządzenia;
 • typ urządzenia (unikatowe identyfikatory urządzeń), system operacyjny i typ przeglądarki;
 • lokalizacja geograficzna (wyłącznie kraj);
 • preferowany język do wyświetlania witryny internetowej obsługującej Oprogramowanie Hotjar;
 • zdarzenia dotyczące myszy komputerowej (ruchy, lokalizacja, kliknięcia);
 • naciśnięcia klawiszy;
 • odnośniki URL i domena;
 • odwiedzone strony;
 • lokalizacja geograficzna (wyłącznie kraj);
 • preferowany język do wyświetlania witryny internetowej;
 • data i godzina dostępu do stron witryny internetowej.

Oprogramowanie Hotjar będzie wykorzystywać te informacje do obserwacji korzystania z naszej witryny internetowej przez użytkownika, generowania raportów z wykorzystania oraz innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz analityki internetowej witryny. Oprogramowanie Hotjar korzysta również z rozwiązań udostępnianych przez strony trzecie, takich jak Google Analytics i Optimizely. Takie strony trzecie mogą zapisywać informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzin Portalu, takie jak pliki cookie lub zgłoszenia IP. Więcej informacji na temat sposobu zapisywania i wykorzystywania danych przez rozwiązania Google Analytics i Optimizely jest dostępnych w odpowiednich oświadczeniach dotyczących prywatności.

Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Oprogramowanie Hotjar i jego zewnętrznych usługodawców w sposób opisany powyżej oraz bardziej szczegółowo w polityce prywatności Hotjar lub oświadczeniach dotyczących prywatności zewnętrznych usługodawców Hotjar.

Pliki cookie wykorzystywane przez Oprogramowanie Hotjar mają różną „żywotność”; niektóre są wykorzystywane przez maksymalnie 365 dni, natomiast inne są wykorzystywane tylko przez czas aktualnej wizyty w witrynie.

Można uniemożliwić gromadzenie danych użytkownika przez Oprogramowanie Hotjar, klikając poniższe łącze i stosując się do wyświetlonych instrukcji: rezygnacja z obsługi przez Oprogramowanie Hotjar .

AUTH0

Ta witryna internetowa korzysta z rozwiązania Auth0 udostępnianego przez firmę Auth0, Inc., 10900 NE 8th Street, Bellevue, WA 98004, USA, do administrowania i obserwowania sesji logowania w naszym systemie. Dane są przesyłane do Stanów Zjednoczonych i tam przetwarzane. Rozwiązanie Auth0 spełnia wymogi Tarczy Prywatności UE-USA, która reguluje kwestie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych podmiotów danych z UE. Zachęcamy również do zapoznania się z polityką prywatności Intercom pod adresem: privacy .

SENDGRID

Ta witryna internetowa korzysta z narzędzia automatyzacji marketingu za pośrednictwem poczty elektronicznej SendGrid. W świetle ustaw UE o ochronie danych firma SendGrid jest administratorem danych osobowych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności SendGrid dostępnej pod adresem: privacy .

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Brenntag stosuje uzasadnione fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Dane użytkownika są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym.

Jednak firma Brenntag nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji w Internecie bądź przesyłanych przez Internet, ponieważ opiera się na bezpieczeństwie systemu używanego przez użytkownika w komunikacji z systemami firmy Brenntag. Firma Brenntag stosuje środki zwiększające bezpieczeństwo, takie jak analizowanie zachowania konta pod kątem nielegalnych lub innych nietypowych zachowań i firma Brenntag szyfruje takie informacje, aby chronić je przed nieupoważnionym dostępem.

STRONY TRZECIE

Firma Brenntag może udostępniać zgromadzone informacje stronom trzecim na potrzeby dalszego przetwarzania w celu zapewnienia bezpiecznej, efektywnej i dostosowanej do użytkownika obsługi. Firma Brenntag wykorzystuje różne sposoby, aby osiągnąć ten cel:

W zakresie wymaganym do dostarczania produktów każdy podmiot należący do Grupy Brenntag może udostępniać dane osobowe użytkownika w ramach Grupy, a także przedstawicielom, wykonawcom lub partnerom firmy Brenntag w związku z usługami świadczonymi na rzecz lub wspólnie z firmą Brenntag przez takie osoby lub podmioty.

Tacy przedstawiciele, wykonawcy lub partnerzy nie mogą wykorzystywać takich danych w żaden inny sposób niż w ramach świadczenia usług na rzecz firmy Brenntag lub w ramach współpracy z firmą Brenntag (np. niektóre nasze produkty są opracowywane i sprzedawane na mocy wspólnych umów z innymi firmami). Firma Brenntag może np. przekazywać dane użytkownika przedstawicielom, wykonawcom lub partnerom na potrzeby usług hostingu naszych baz danych, przetwarzania danych lub przesyłania użytkownikom informacji wymaganych przez użytkowników.

Jeśli przetwarzanie jest przeprowadzane przez przedstawicieli, wykonawców lub partnerów w imieniu firmy Brenntag, wykonawcy zapewniają wystarczające gwarancje do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi prawa ochrony danych.

Aby umożliwić odpowiadanie na żądania prawne oraz zapobiegać stratom, firma Brenntag zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkowników w odpowiedzi na żądania wystosowane przez uprawione organy lub jeśli jest to wymagane przez prawo. Firma Brenntag nigdy nie będzie sprzedawać danych osobowych użytkownika stronom trzecim, bez wyraźnej zgody użytkownika. Firma Brenntag nie przekazuje żadnych danych osobowych rozwiązaniom zajmujących się „wyszukiwaniem osób”, „katalogom publicznym” czy „internetowym książkom telefonicznym”. Gromadzenie danych osobowych przez instytucje i organy rządowe – oraz ujawnianie im danych osobowych – będzie przeprowadzane wyłącznie w oparciu o konkretne przepisy prawne.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Firma Brenntag respektuje prawa użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w odpowiednich przepisach.Prawa te obejmują:

 • prawo do dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania, zmiany lub aktualizacji danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do uzyskania danych osobowych w powszechnie używanym formacie (prawo do przenoszenia danych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo, aby nie być przedmiotem decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w przyszłości (nie ma to wpływu na legalność czynności przetwarzania do czasu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie).

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu względem przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego bez podania przyczyny. Jeśli przetwarzamy dane użytkownika w oparciu o jego zgodę, użytkownik może w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłości. Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby naszych uzasadnionych interesów, użytkownik może zgłosić sprzeciw takiemu przetwarzaniu z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile nie podamy innych uzasadnionych przyczyn przetwarzania. W tej sytuacji dalsze przetwarzanie przez nas danych może mieć charakter nadrzędny względem interesów, praw i swobód użytkownika lub przetwarzanie będzie niezbędne dla egzekwowania, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Prawa te nie mają charakteru wyczerpującego i mogą być zależne od określonych warunków prawnych i wyjątków.

Aby skorzystać z którychkolwiek z tych praw, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Grupie. Odpowiemy na zgłoszenie w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Dane kontaktowe są dostępne poniżej. Po otrzymaniu zgłoszenia przekażemy dalsze instrukcje mające na celu odpowiednią weryfikację tożsamości użytkownika. Zajmujemy się danymi osobowymi użytkowników z zachowaniem ostrożności i chcemy mieć pewność, że przekazujemy informacje właściwej osobie.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony każdy podmiot danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli podmiot danych uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące jest niezgodne z prawem.

PRZESYŁANIE DANYCH DO INNYCH KRAJÓW

Firma Brenntag może ujawnić dane osobowe odbiorcom zagranicznym, jeśli spełnione zostaną odpowiednie wymogi przepisów dotyczących ochrony prywatności. Firma Brenntag może również przechowywać dane osobowe w chmurze obliczeniowej. Jeśli wymagane jest przesłanie przez firmę Brenntag danych osobowych użytkownika, firma Brenntag będzie wybierać opcję przesyłu danych użytkownika wyłącznie w granicach krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do krajów lub z krajów zapewniających odpowiednią ochronę danych, co musi być potwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji jest dostępnych w dokumentacji Komisji Europejskiej: „Decyzje Komisji w zakresie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w innych krajach”.

W innych przypadkach przekazywanie danych będzie przeprowadzane z preferencją możliwości zapewniających zgodność z wymogami obowiązujących przepisów oraz odpowiednimi zabezpieczeniami i pod warunkiem, że wykonalne prawa podmiotu danych i efektywne środki prawne dla podmiotów danych są dostępne lub jeśli jest to wymagane przez prawo. Jeśli jednak takie możliwości są niedostępne, wymagane przesyły danych będą przeprowadzane zgodnie z zapisami art. 49 RODO, np. z wymogiem wyraźnej zgody podmiotu danych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Dane użytkowników nie są poddawane automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 4 pkt 4 i 22 RODO.

PROCES USUWANIA

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów dla których je zebraliśmy, w tym do wypełnienia wszelkich wymogów prawnych dotyczących rachunkowości i sprawozdawczych lub w związku z innymi prawnymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania danych lub w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Firma Brenntag wyznaczyła Inspektora ochrony danych w Grupie, który pracuje w siedzibie głównej Grupy w Niemczech wraz z międzynarodowym zespołem lokalnych koordynatorów ochrony danych, dzięki czemu możliwy jest kontakt w języku odpowiadającym danemu regionowi. W każdej chwili chętnie odpowiemy na jakiekolwiek pytania i uwagi.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz potencjalnych powiązanych praw można kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem poniższych danych:

Group Data Protection Officer,
Messeallee 11,
45131 Essen, Niemcy
gdpo@brenntag.de

ŁĄCZA I ODNIESIENIA ZEWNĘTRZNE

Witryny internetowe firmy Brenntag mogą zawierać łącza do innych witryn, które należą i są zarządzane przez inne organizacje. Łącza te nie są obsługiwane przez firmę Brenntag, lecz są udostępniane jako ułatwienie i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią żadnego przedmiotu powiązanego lub sponsorowanego przez usługi, opinie, organizacje lub osoby związane z firmą Brenntag. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące treści udostępnianych pod podanymi adresami oraz ustawień i polityki prywatności, należy kontaktować się z właścicielami zewnętrznych witryn internetowych.