Skontaktuj się z nami!

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat szerokiej palety oferowanych przez nas produktów oraz usług wartości dodanej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Kodeksu etyki i postępowania w biznesie stosowanego prze Brenntag lub zgłosić swoje spostrzeżenia, skontaktuj się z naszym Compliance Menadżerem.

Brenntag Polska sp. z o.o.

ul. J. Bema 21

47-224 Kędzierzyn-Koźle

Polska