Nasza droga do bardziej zrównoważonego rozwoju

Brenntag jest światowym liderem na rynku dystrybucji chemikaliów i surowców, odgrywającym kluczową rolę w łańcuchu wartości przemysłu chemicznego. Rola ta oferuje firmie Brenntag ogromny potencjał, ale wiąże się również z obowiązkiem przyczynienia się do bardziej zrównoważonego rozwoju w branży. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa, która wiąże się z naszą działalnością biznesową i pozycją na rynku, dążąc tworzenia wartości w sposób zrównoważony. Już od wielu lat kwestie zrównoważonego rozwoju, takie jak bezpieczeństwo, ochrona środowiska i odpowiedzialność za łańcuch dostaw, są głęboko zakorzenione w naszej firmie.

Określają one sposób, w jaki współdziałamy z naszym personelem, dostawcami, klientami i społeczeństwem w ogóle, co bezpośrednio przekłada się na nasz sukces handlowy. Naszym celem jest ciągły, globalny rozwój naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

buildings and green

"Zrównoważony rozwój jest fundamentalną częścią naszej strategii korporacyjnej, stałym czynnikiem napędzającym biznes i integralną częścią kultury korporacyjnej Brenntag".

Christian Kohlpaintner, Prezes Zarządu Brenntag
Christian Kohlpaintner
Prezes Zarządu Brenntag
Water falling onto a hand in a field

Przeczytaj więcej o globalnej strategii zrównoważonego rozwoju w firmie Brenntag na naszej stronie korporacyjnej.