Misja i wartości

Nasza Misja

Mamy ambitną wizję tego, czym – jako przedsiębiorstwo – chcemy być teraz i w przyszłości.

  • Jesteśmy najbezpieczniejszym dystrybutorem produktów chemicznych, dążącym do całkowitego wyeliminowania wypadków i incydentów.
  • Na całym świecie łączymy podmioty przemysłu chemicznego i jesteśmy najskuteczniejszym branżowym kanałem sprzedaży dla naszych klientów i dostawców.
  • Jesteśmy globalnym liderem na wszystkich rynkach naszej działalności i we wszystkich branżach, oferując najbardziej profesjonalną organizację sprzedaży i marketingu w branży, zapewniając najwyższe standardy – zawsze i wszędzie.
  • Dążymy do tworzenia środowiska pracy w którym chcą pracować najlepsi.
  • Generujemy zrównoważone, wysokie stopy zwrotu dla udziałowców i pozostałych interesariuszy.

Nasze wartości

Sukces i powodzenie naszej firmy oparte są na najważniejszych wartościach. Wszystkie nasze działania oraz relacje z partnerami biznesowymi są zdefiniowane przez sześć wartości jakimi żyjemy.

Bezpieczeństwo jest dla nas zawsze najważniejsze. Przestrzegamy najwyższych standardów oraz dążymy do całkowitego wyeliminowania wypadków i incydentów w oddziałach na całym świecie. Zachęcamy naszych pracowników aby byli liderami na swoich stanowiskach pracy.

Są oni zaangażowani w swoją pracę i biorą za nią pełną odpowiedzialność. Dążymy do doskonałości w każdym aspekcie naszej działalności, dlatego też zawsze postępujemy zgodnie z zasadami i jesteśmy uczciwi w transakcjach biznesowych. Zapewniamy naszym partnerom najwyższą możliwą wartość dodaną, niezależnie od powierzonego nam zadania.