Vad är Svavelsyra

Svavelsyra är en färglös vätska. Det är lösligt i vatten och avger då värme och bör hanteras med försiktighet. Det används för att framställa gödselmedel och andra kemikalier, vid petroleumraffinering, järn- och stålproduktion, vattenrening och många andra användningsområden.

 • Synonymer: Divätesulfat, Batterisyra, Svavelsyra 66BE, Svavelsyra 93 %, Svavelsyra 98 %
 • INCI: Svavelsyra
 • Kemisk formel: H2SO4
 • CAS-nummer: 7664-93-9

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel H2SO4
CAS-nummer 7664-93-9
Molär vikt 98.079 g/mol
Densitet 1.85
Smältpunkt 10.31 °C
Kokpunkt 337°C

Användning och applikation för Svavelsyra

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Svavelsyra

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter