Vad är Saltsyra

Saltsyra är en starkt frätande syra som ofta används som laboratoriereagens. Det bildas genom att lösa väteklorid i vatten. Saltsyra har många användningar vid industriproduktion av klorider, gödselmedel, färgämnen, elektroplätering, fotografering, textilier och gummi.

 • Synonymer: Saltsyra 22Be, HCI, Klorvätesyra, Väteklorid
 • INCI: Saltsyra
 • Kemisk formel: HCl
 • CAS-nummer: 7647-01-0

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel HCl
CAS-nummer 7647-01-0
Molär vikt 36,46 g/mol
Densitet 1.18
Smältpunkt -13.7 °C
Kokpunkt 108.6 °C

Användning och applikation för Saltsyra

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Saltsyra

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter