Vad är Salpetersyra

Salpetersyra är en färglös vätska som används vid tillverkning av oorganiska och organiska nitrater och kväveföreningar för gödselmedel, intermediärer för färgämnen, sprängämnen och många olika organiska ämnen.

 • Synonymer: Skedvatten, Nitral, Vätenitrat
 • INCI: Salpetersyra
 • Kemisk formel: HNO3
 • CAS-nummer: 7697-37-2

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel HNO3
CAS-nummer 7697-37-2
Molär vikt 63,01 g/mol
Densitet 1.115
Smältpunkt - 42° C
Kokpunkt 83° C

Användning och applikation för Salpetersyra

Industrier

 • Pharma
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Salpetersyra

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter