Vad är Kaliumnitrat

Det är en naturlig källa till nitrat och används som komponent för ett flertal olika ändamål, bland annat i konserveringsmedel i livsmedel, gödselmedel, raketbränsle, fyrverkerier och för avlägsnande av trädstubbar. Kaliumnitrat förekommer ofta som ingrediens i tandkräm, där det motverkar känslighet.

 • Synonymer: Kalisalpeter, E252
 • INCI: Kaliumnitrat
 • Kemisk formel: KNO₃
 • CAS-nummer: 7757-79-1

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel KNO₃
CAS-nummer 7757-79-1
Molär vikt 101.102g/mol
Densitet 2.109
Smältpunkt 334 °C
Kokpunkt 400 °C

Användning och applikation för Kaliumnitrat

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Kaliumnitrat

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter