Vad är Isopropylalkohol

Isopropylalkohol är en flyktig, brandfarlig produkt för flera ändamål och används i många branscher. Det finns i medicinskåpet i de flesta hushåll där det används som antiseptiskt medel i en koncentration på 70 %. Det är en färglös vätska med desinficerande egenskaper som även används vid tillverkning av aceton och som lösningsmedel.

 • Synonymer: IPA, Isopropanol, Propanol
 • INCI: Isopropylalkohol
 • Kemisk formel: (CH3)2CH2O
 • CAS-nummer: 67-63-0

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel (CH3)2CH2O
CAS-nummer 67-63-0
Molär vikt 60,1 g/mol
Densitet 0.7851
Smältpunkt -89 °C
Kokpunkt 82,5 °C
Flampunkt 11.7 °C

Användning och applikation för Isopropylalkohol

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Isopropylalkohol

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter