Vad är Bensylalkohol

Bensylalkohol är en aromatisk alkohol med formeln C?H?CH?OH. Bensylgruppen förkortas ofta ”Bn” och därför skrivs ofta bensylalkohol som BnOH. Bensylalkohol är en färglös vätska med en mild, angenäm, aromatisk lukt.

 • Synonymer: Alfahydroksytoluen, Fenylmetanol
 • INCI: Bensylalkohol
 • Kemisk formel: C7H8O
 • CAS-nummer: 100-51-6

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel C7H8O
CAS-nummer 100-51-6
Molär vikt 108.14g/mol
Densitet 1.04
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 205 °C
Flampunkt 210 F

Användning och applikation för Bensylalkohol

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Bensylalkohol

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter