Vad är Bariumkarbonat

Används ofta i keramikindustrin som beståndsdel i glasyr, då det fungerar som ett flussmedel och ger unika färger som är svåra att få på annat sätt. I tegel-, lergods- och keramikindustrin tillsätts det för att ge efflorescens.

  • Synonymer: Witherit
  • INCI: Bariumkarbonat
  • Kemisk formel: BaCO3
  • CAS-nummer: 25070-31-9, 513-77-9

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel BaCO3
CAS-nummer 25070-31-9, 513-77-9
Molär vikt 197.335g/mol
Densitet 4.275
Smältpunkt 811 °C
Kokpunkt 1.360 °C

Användning och applikation för Bariumkarbonat

Industrier

  • Pharma
  • Cleaning
  • Coatings & Construction
  • Food and Nutrition
  • Polymers

Purchase options for Bariumkarbonat

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter