Vad är Ammoniumklorid

Dess huvudsakliga användning är som kvävekälla i gödselmedel och som elektrolyt i torrceller och det används ofta som beståndsdel i flussmedel för förzinkning, förtenning och lödning för att avlägsna oxidbeläggningar från metaller så att lodet fäster bättre. Det är en komponent i många farmaceutiska förkylningsläkemedel då det är ett effektivt slemlösande medel.

 • Synonymer: Salmiak, AmChlor
 • INCI: Ammoniumklorid
 • Kemisk formel: ClH4N
 • CAS-nummer: 12125-02-9

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel ClH4N
CAS-nummer 12125-02-9
Molär vikt 53.489g/mol
Densitet 1.53
Smältpunkt 338°C
Kokpunkt 520°C

Användning och applikation för Ammoniumklorid

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Ammoniumklorid

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter