Vad är Ammoniumfosfat

Rent viktmässigt används det mest i jordbruket, där det ingår i gödselmedel. Det används även som släckmedel i form av torr kemikalie och även i stor utsträckning i optikbranschen tack vare dess kristallegenskaper.

  • Synonymer: Monoammoniumfosfat, Ammoniumdivätefosfat, Ammoniumfosfat Monobasic, Prim-ammoniumfosfat
  • INCI: Ammoniumfosfat
  • Kemisk formel: H₁₂N₃O₄P
  • CAS-nummer: 7722-76-1

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel H₁₂N₃O₄P
CAS-nummer 7722-76-1
Molär vikt 115.03 g/mol
Densitet 1.803
Smältpunkt 190°C

Purchase options for Ammoniumfosfat

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter