Daha fazla sürdürülebilirliğe giden yolumuz

buildings and green

Brenntag, kimyasal ve bileşen dağıtımında küresel pazar lideridir ve kimya endüstrisinin değer zincirinde merkezi bir role sahiptir. Bu rol Brenntag için büyük bir potansiyel sunarken aynı zamanda sektörde daha fazla sürdürülebilirliğe katkıda bulunma yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir. Ticari faaliyetlerimiz ve pazardaki konumumuzdan kaynaklanan çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemekteyiz.

Güvenlik, çevrenin korunması ve tedarik zinciri sorumluluğu gibi sürdürülebilirlik konuları uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde derin bir şekilde yerini almaktadır. Sürdürülebilirlik ile ilgili bu hususlar çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, müşterilerimizle ve genel olarak toplumla nasıl etkileşim kuracağımızı belirler ve ticari başarımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Hedefimiz, sürdürülebilirlik stratejimizin küresel ölçekte sürekli geliştirilmesidir.

Christian Kohlpaintner, CEO Brenntag
"Sürdürülebilirlik, kurumsal stratejimizin temel bir parçası, faaliyetlerimizde sürekli bir itici güç ve Brenntag'ın kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır."
Bir arazide elin üzerine doğru akan su
Brenntag'ın küresel sürdürülebilirlik stratejisi hakkında daha fazla bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret ediniz