Brenntag'da uyum ve gizlilik

Fark yaratan insanlarla iş birliği yapın

Sorumlu, etik ve sürdürülebilir kurumsal yönetime her zaman büyük önem veriyoruz. En büyük önceliğimiz, yasal gerekliliklerin yanı sıra kurumsal davranışlarımızı ve temel değerlerimizi daha da ileriye taşıyan gönüllü kurum içi davranış politikalarına uymaktır.

Bunu mümkün kılmak için iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini hayata geçirirken şirket bünyesinde bir uyum departmanı kurduk. Her çalışan yürürlükteki yasaların, direktiflerin, politika ve yönetmeliklerin tamamına uymaktan kişisel olarak sorumludur.

Eski sütunlar
"İş dünyası ve kamuoyu nezdinde saygın bir küresel pazar lideri olarak konumumuzu korumak amacıyla Brenntag, en üstün yasal ve etik uyum standartlarının yanı sıra sosyal açıdan sorumlu davranışlara mutlak surette bağlıdır. Çalışanlarımızın, yaptıklarının sorumluluğunu üstlenecek ve bu ilkelere her daim bağlı kalacakları hususuna ilave olarak, Brenntag’ın kurumsal değerlerine ödün vermeden sadık kalacaklarına inancımız da sonsuz.

İş Etiği ve Davranış Kurallarımız

Uyum sistemimizin merkezi bir parçası olarak İş Etiği ve Davranış Kurallarımız, Brenntag’ın aşağıda örnekleri verilen alanlardaki genel iş faaliyetleri için temel gereksinimleri kapsar:

 • yolsuzlukla mücadele
 • kara para aklamayla mücadele
 • defterler, kayıtlar ve mali raporlar
 • rekabet ve antitröst yasası
 • çıkar çatışmaları
 • Gizlilik
 • veri̇ koruma ve bi̇lgi̇ güvenli̇ği̇
 • dış ticaret uyumu
 • dolandırıcılığın önlenmesi
 • içeriden öğrenenlerin ticareti
 • Brenntag varlıklarının kullanımı ve korunması
 • sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması
 • i̇nsan hakları ve i̇ş gücü uygulamaları

Tedarikçi Davranış Kurallarımız

İşimizi her zaman yasalara ve iş etiğine uygun olarak yürütmeyi ve aynı zamanda sosyal ve çevresel sorumluluğumuzu göz önünde bulundurmayı taahhüt ediyoruz.

Brenntag'ın Tedarikçi Davranış Kuralları'nda açıklanan bu taahhüdün bir parçası olarak, tedarikçilerimizden de aşağıdakilere uymalarını bekliyoruz:

 • yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler,
 • iyi yönetişim iş uygulamaları ile ilgili ilkeler,
 • insan hakları ve uygun çalışma koşulları ve
 • çevresel sorumluluk.

Daha fazla bilgi

Uyum departmanımıza Yönetim Kurulu liderlik etmektedir. Brenntag Group Uyum ve Gizlilik Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP), uyum konuları hakkında CEO'ya, Yönetim Kurulu'na ve Denetim Kurulu'na düzenli olarak rapor verir.

Denetim Kurulu'nun Denetim Komitesi'nin düzenli toplantılarında olası ihbar konuları ile grup çapında uyum yönetim sisteminin devam eden gelişimine ilişkin kontroller de yapılmaktadır. Bölgesel Uyum Yöneticileri, küresel bölgeler içerisinde uyum yönetim sistemini bölgesel düzeyde koordine ederek, ticari faaliyetlerimizle yakın bir bağlantı sağlar.

Bu yöneticiler, kendilerine ulaşan tüm uyum sorunlarını ve uyumla ilgili soruları gözden geçirir ve raporlar. Brenntag Group SVP Uyum ve Gizlilik Departmanı ile birlikte düzenli bilgi ve deneyim alışverişine katılırlar. Yerel Uyum Yetkilileri, çalışmalarında Bölgesel Uyum Müdürünü destekler. Bu, uyum yönetimimizin bölgesel ve yerel düzeydeki ticari faaliyetlerimizle yakından bağlantılı olmasını sağlar.

Yolsuzluğun önlenmesi, Brenntag'da uyum yönetim sistemimizin önemli bir unsurudur. Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Grup genelindeki gereklilikler, kurum içi politikalar ve kılavuzlar içerisinde belirtilmiştir. Bu düzenlemeler tüm çalışanlara eşit şekilde uygulanır ve bunlara uyum izlenir.

Çalışanların hatalı davranışlarına karşı sıfır tolerans politikamız bulunmaktadır ve herhangi bir hatalı davranış, ilgili disiplin önlemlerine yol açabilir veya iş kanunu kapsamında sonuçlar doğurabilir. İş Etiği ve Davranış Kurallarına ek olarak, kendilerini ve Brenntag'ı yolsuzluk içeren davranışlardan korumak amacıyla tüm çalışanlardan beklenen davranış biçimlerini belirleyen ve Grup çapında uygulanmakta olan bir yolsuzlukla mücadele kılavuzu sunuyoruz.

Kurum içi kontrol rehberi, yolsuzlukla mücadeleye yönelik olarak aşağıdakiler gibi ilave gereklilikler ve önlemler içermektedir:

 • görevlerin ayrılığının sağlanması
 • çift denetim ilkesine uymak
 • tedarikçilerden ve hizmet sağlayıcılardan karşılaştırmalı teklif alma gerekliliğine uyulması

Bu kılavuz ilkelere uyulmasını sağlamak için kuruluşlarımızda düzenli olarak iç denetimler gerçekleştirilmektedir. Brenntag'da yolsuzluğun önlenmesine ilişkin uyum yönetim sisteminin diğer unsurları, çalışanlar için hedef grup odaklı eğitim kursları ve anonim bilgi sağlamak için kullanılabilecek bir ihbar sistemidir.

Kimyasal madde dağıtım alanında küresel pazar lideri olan Brenntag, yaptırım veya ambargo uygulanan diğer ülkelere veya bu ülkelerden belirli malların, hizmetlerin ve teknolojilerin ihracatı veya ithalatı üzerindeki kısıtlamalar gibi diğer ülkelerde geçerli olan tüm dış ticaret ve gümrük yasalarına uymak zorundadır.

Aynı durum yaptırım listelerinde yer alan şirketlere veya kişilere yapılan teslimatlar için de geçerlidir. Buna ek olarak Brenntag çalışanları, genellikle belirli ülkelerle ödeme ve sermaye işlemlerini kısıtlayan veya yasaklayan uluslararası ambargolardan kaynaklanan tüm geçerli ticari kısıtlamalara uymak zorundadır.

Bu yükümlülüğümüzü kısmen BT tabanlı taramayı destekleyerek yerine getiriyoruz. Bu yazılım uygulaması yardımıyla, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Brenntag'ın faaliyet gösterdiği diğer çeşitli ülkeler tarafından yayınlanan yaptırım listelerine göre düzenli olarak kontrol ediyoruz. Şüphelerin ortaya çıkması halinde, mevcut tüm bilgiler temelinde dikkatli bir kontrol gerçekleştirilir. Bir şüphenin doğrulanması halinde teslimat yapılmaz ve gerekirse yetkililerle koordinasyon halinde ilave tedbirler alınır.

Veri koruma alanında küresel olarak artan gereksinimleri karşılamak üzere Yönetim Kurulu 2018 yılında bir Grup Veri Koruma Görevlisi (GVKG) atamıştır. GVKG, Küresel Veri Koruma departmanının başkanı olarak bağımsız bir şekilde ve doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.

Küresel Veri Koruma departmanı, Grup için veri koruma yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesinden sorumludur. Çeşitli bölgelerdeki veri koruma koordinatörleri Küresel Veri Koruma departmanını destekler ve merkezi birime rapor verir.

SpeakUp® kanalımız

Şirketimizin başarısı, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın her birinin yalnızca yasal gerekliliklere değil, aynı zamanda Davranış Kurallarımızda ana hatlarıyla belirtilen Brenntag ilkelerine de uymasına ve dürüstlük içinde hareket etmesine dayanmaktadır. En önemli önceliğimiz, şirketimizde veya şirketimizle iş birliği içinde çalışan herkesin misilleme korkusu olmadan rahatça konuşabilmesini, soru sorabilmesini, etik konularla ilgili kaygılarını veya uyumsuzluk vakalarını dile getirebilmesini sağlamaktır.

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kaygılarını dile getirebilmeleri amacıyla yola çıkarak, Brenntag çalışanları tarafından etik konulara veya yasalara uyulmamasına ilişkin her türlü kaygının anonim olarak bildirilmesini sağlayan bir SpeakUp® kanalı oluşturduk.

Kanalın üçüncü taraf sağlayıcı tarafından yönetiliyor olması, kaygıları gözden geçirmekle sorumlu Brenntag çalışanlarına ulaşan tüm bilgilerin anonim olmasını sağlamaktadır. İyi niyetle kaygılarını dile getiren bireyleri ve olası bir hatalı davranışın incelenmesine veya soruşturulmasına katkıda bulunan herkesi korumaya kararlıyız. Bu kişilere karşı ayrımcılık, olumsuz istihdama yönelik eylem veya herhangi bir türde misillemeye kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir.

Aynı şekilde, ihlal ispat edilene kadar dile getirilen her türlü kaygıdan etkilenen kişilerin masumiyet karinesine bağlıyız. Tüm davranış incelemeleri en üst düzeyde gizlilikle yürütülür. Elde edilen bilgiler yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olarak işlenecektir.

Uyum ile ilgili bir kaygıyı nasıl bildirebilirim?

Kaygınızı bir web formu aracılığıyla Speak up kanalı üzerinden iletebilir veya mesaj bırakmak için ücretsiz telefon numaramızı arayabilirsiniz.

Kişisel iletişim bilgilerinizi göndermenize gerek bulunmamaktadır. Bu web bağlantısı aracılığıyla Brenntag tarafından size gönderilen her türlü bildirimi (web formu aracılığıyla) takip etmeniz için size bir takip numarası ve şifre gönderilecektir. Ücretsiz telefon numarası üzerinden arama yapmayı tercih etmeniz durumunda mesajınızın üçüncü taraf sağlayıcı tarafından kaydedileceğini ve yazıya döküleceğini lütfen unutmayın.

Brenntag bu mesajı almayacaktır, bunun yerine yazılı metni alacaktır. Bunun yanı sıra, bu web bağlantısı aracılığıyla Brenntag tarafından size gönderilen her türlü bildirimi (web formu aracılığıyla) takip etmeye devam etmeniz için size ayrı bir takip numarası ve şifre gönderilecektir.

Bir rapor başlatın

Mesajınızın işleme alınması ve incelenmesi için raporun mümkün olduğunca açık olması (kim, ne, ne zaman, nasıl) ve belgelerin kopyaları veya aynı olaya tanık olan kişilerin isimleri gibi destekleyici bilgiler içermesi önemlidir.

Genel iddiaların veya belirsiz ifadelerin soruşturma konusu yapılamayacağını lütfen unutmayın. Raporunuzu gönderdikten sonra size bir takip numarası iletilecektir. Bu numarayı lütfen saklayınız. Bu web bağlantısı aracılığıyla Brenntag tarafından size gönderilen tüm bildirimleri kontrol etmek için bu numaraya ihtiyacınız olacaktır. Bu kanal aracılığıyla iletilen tüm kaygıları ciddiye alıyoruz ve her koşulda gerekli işlemleri gerçekleştireceğiz.

Süreç ile ilgili olarak sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. En yüksek veri koruma ve güvenlik standartlarına göre onaylanan SpeakUp®, üç ayda bir denetlenen tam ISAE3000 Tip II sertifikasına sahiptir.