Vad är Metylerad sprit

Metylerad sprit, även kallad denaturerad alkohol, är etanol som innehåller giftiga tillsatser för att motverka rekreationsförbrukning. Eftersom t-sprit har en mängd olika industriella användningar, förekommer hundratals olika tillsatser och denatureringsmetoder. Man brukar framförallt tillsätta 10 % metanol, vilket har gett upphov till uttrycket ”metylerad sprit”. Andra typiska tillsatser är isopropylalkohol (IPA), aceton, metyletylketon (MEK) och metylisobutylketon (MIBK). CAS-nummer beror på denatureringsmedel som används.

 • INCI: Metylerad sprit
 • Kemisk formel: C2H6O
 • CAS-nummer: -

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel C2H6O
CAS-nummer -
Molär vikt 32.04 g/mol
Densitet 0.810
Smältpunkt -117.3 °C
Kokpunkt 78.5 °C
Flampunkt 13 °C

Användning och applikation för Metylerad sprit

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Metylerad sprit

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter