Vad är Magnesiumoxid

Det är den vanligaste brandskyddskomponenten i byggmaterial, eftersom dess goda värmeledande förmåga gör den ytterst lämplig för eldfasta material. Det används allmänt inom jord- eller grundvattensanering, avloppsvattenrening, dricksvattenrening, luftutsläppsrening och avloppsrening. En av dess främsta användningar är som komponent vid framställning av torrcement.

 • Synonymer: Magnesia, Periklas
 • INCI: Magnesiumoxid
 • Kemisk formel: MgO
 • CAS-nummer: 1309-48-4

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel MgO
CAS-nummer 1309-48-4
Molär vikt 40.304g/mol
Densitet 3.53- 3.58
Smältpunkt 2,852 °C
Kokpunkt 3,600 °C

Användning och applikation för Magnesiumoxid

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Magnesiumoxid

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter