Hva er Maursyre

Et hovedbruksområde for maursyre er som et konserveringsmiddel og antibakterielt middel i husdyrfôr. Det brukes også i betraktelig grad i produksjonen av lær, inkludert garving, samt i farging og sluttbearbeiding av tekstiler.

 • Synonymer: Metansyre, Formylsyre, Hydrogenkarboksylsyre, Hydroksy(okso)metan, Metakarbonsyre, Karbonholdig syre, Oksokarbinsyre, Oksometanol
 • INCI: Maursyre
 • Kjemisk formel: CH2O2
 • CAS nummer: 64-18-6

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel CH2O2
CAS nummer 64-18-6
Molvekt 46.025 g/mol
Densitet 1.025 - 1.221
Smeltepunkt 8,4 °C
Kokepunkt 100,8 °C
Flammepunkt 68.8 °C

Bruk og anvendelser for Maursyre

Industries

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Maursyre

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter