Hva er Isopropylalkohol

Isopropylalkohol er et flyktig og brannfarlig multifunksjonsprodukt som brukes i en rekke industrier, og er å finne i medisinskapet i en vanlig husholdning, hvor det brukes som et antiseptisk middel i 70 % konsentrasjon. Det er en fargeløs væske som har desinfiserende egenskaper, som også brukes til fremstilling av aceton og som løsemiddel.

 • Synonymer: IPA, Isopropanol, Propanol
 • INCI: Isopropylalkohol
 • Kjemisk formel: (CH3)2CH2O
 • CAS nummer: 67-63-0

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel (CH3)2CH2O
CAS nummer 67-63-0
Molvekt 60,1 g/mol
Densitet 0.7851
Smeltepunkt -89 °C
Kokepunkt 82,5 °C
Flammepunkt 11.7 °C

Bruk og anvendelser for Isopropylalkohol

Industries

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Isopropylalkohol

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter