Vizyonumuz

Şirket olarak bizlerin bugün ve gelecekte ne olmak istediğimize dair tutkulu bir fikrimiz var. Vizyonumuz süregelen büyüme süreci ile birlikte iş modelimizin hızlandırılmış evrimini yansıtmaktadır.

  • Bizler sıfır kaza ve olay için çaba gösteren en güvenli kimyasal madde dağıtıcısıyız.
  • Tüm dünya çapında, en etkili endüstri kanalı oluşturarak müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi buluşturuyoruz.
  • Bizler seçmiş olduğumuz tüm piyasalarda ve endüstrilerin her birinde, her gün sürekli olarak yüksek standartların sağlanması için sektördeki en profesyonel satış ve pazarlama organizasyonunu sunan piyasa lideriyiz.
  • Bizler en kalifiye ve en iyi çalışanların çalışmak isteyeceği bir iş ortamı yaratabilmek için çaba harcıyoruz.
  • Hissedarlarımız ve diğer paydaşlarımız için sürdürülebilir ve yüksek getiri sağlamak amacıyla çalışıyoruz

.

Brenntag’ın küresel HSE strateji, güvenlik, ürün yönetimi, çevre, kanunlara riayet (uyum) ve kalite alanlarındaki prensiplerimizi kapsamaktadır. Söz konusu strateji bağımsız HSE programlarının kapsamı dahilinde şirketimizin faaliyet gösterdiği çeşitli bölgelerde uygulanmaktadır. HSE kitapçıkları bölgelerin bulunduğu konumlarda uygulanan ve tatbik edilen somut hedefleri, tedbirleri, süreç ve işlemleri ve prosedürleri tanımlamaktadır.

HSE programı ile uyum düzenli aralıklarla ve harici denetimlerle gözden geçirilmektedir. Brenntag HSE programına ait verileri bölgesel seviyede çeşitli veri tabanları dahilinde yönetmektedir ve aynı zamanda söz konusu verileri şirketin merkezi Kurumsal Sağlık, Güvenlik ve Çevre departmanına göndermektedir. Her bir bireysel konumda, Brenntag, kurum dışı harici uzmanlarla diğerlerinin yanı sıra olası kirlenme ve bulaşma durumlarından sonuç çıkartılmasına olanak sağlayacak tarihsel veriler dahil çevresel riskleri sürekli olarak inceler ve değerlendirmeye tabi tutar.

Elde edilen bu bilgiler aynı zamanda çevresel hususların tespit edilmesi için temel teşkil eden ve gerekli çevresel iyileştirme ve ıslah çalışmalarını organize etmek için bir araç olan çevresel veri tabanında toplanır. Brenntag HSE alanında çeşitli yönetim sistemleri uygulamaktadır. Bağımsız üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen sertifikasyonlar ve değerlendirmeler şirketin performansını belgelendirir ve tatbik edilebilen mevcut yürürlükteki standartlar ile uyumu temin eder.

Onaylı ve değerlendirilmiş işletim konumları (% cinsinden)*ISO 14001OHSAS 18001SQAS-ESAD** (Avrupa)
2010201179
2011271869
2012261868
2013281763
2014261779

* ISO 14001 standardına yönelik yüzde rakamlar depo konumlarını ve sadece satış-tabanlı konumları dahil etmektedir. OHSAS 18001 rakamları münhasıran depo konumlarına atıfta bulunmaktadır.

** SQAS-ESAD (Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi) kimyasalların yüklenmesi ve boşaltılması hakkındaki 500’den fazla detaylı soru içeren bir katalogdur. HSE’nin ve kimyasal dağıtıcılarının uyguladığı kalite yönetim sisteminin yeknesak bir değerlendirmesinin temin edilmesi amaçlanmaktadır ve Üçlü Sorumluluk/Sorumlu Dağıtım endüstri inisiyatifi ile ilişkilendirilmiştir.

Birleştirici Kimya

Brenntag’ın başarısı bizim şirket değerlerimize tereddütsüz bağlılığımız üzerine kurulmuştur. İş faaliyetlerimiz ve iş ortaklarımızla ilişkilerimiz tüm rakiplerimizden bizi farklı kılan ve partnerlerimize en iyi performansı sunmamızda bizlere yardımcı olan altı değer ile tanımlanmaktadır.

Brenntag’da emniyet her şeyden önce ilk sırada gelmektedir. Dünya çapında sıfır kaza ve olay için çabalamaktayız ve bizler güvenlik önlemleri için endüstri standartlarını belirlemeyi hedefliyoruz. Brenntag çalışanları kendi iş ve kararları için mesuliyet alabilmeleri ve kendi pozisyonlarında lider olabilmeleri adına teşvik edilirler. Çalışanlarımız yaptıkları işin mesuliyetini almaktadırlar ve bu şekilde kendi iş ilişkilerinin bağlılığını ve katılımını yüksek bir seviyeye getirmektedirler.