Brenntag worldwide

Brenntag är global marknadsledare inom kemikaliedistribution. Vi har ett komplext men effektivt nätverk på fler än 5530 platser i 74 länder. Våra mer än 15.000 motiverade anställda är dedikerade att, inte endast erbjuda skräddarsydda business-to-business lösningar, utan också att möta individuella behov - 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Brenntag Group