Vad är Natriumhydroxid

Natriumhydroxid är ett alkaliskt reagens som används för att neutralisera syror och bereda natriumsalter från reagens. Det används ofta i en mängd olika applikationer och branscher, såsom massa- och pappersproduktion och vattenrening.

 • Synonymer: Kaustiksoda, NaOH
 • INCI: Natriumhydroxid
 • Kemisk formel: NaOH
 • CAS-nummer: 1310-73-2

Produktspecifikationer

Egenskaper

Kemisk formel NaOH
CAS-nummer 1310-73-2
Molär vikt 39.997 g/mol
Densitet 2.120
Smältpunkt 318 °C
Kokpunkt 1,388 °C

Användning och applikation för Natriumhydroxid

Industrier

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Natriumhydroxid

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hur vill du fortsätta

Se alla produkter