Om Brenntag

Brenntag är världsledande inom distribution av kemikalier och ingredienser. Vi har en central roll i att knyta samman kunder och leverantörer i kemikaliebranschen.

Våra två globala divisioner, Brenntag Essentials och Brenntag Specialties, erbjuder en brett produksortiment av industri- och specialkemikalier och ingredienser, så väl som skräddarsydda applikationer, marknadsföring och lösningar för hela leveranskedjan, teknisk- och formulationsupport , heltäckande kunskap om lagar och regler, och digitala lösningar för ett stort antal of branscher.

Vi har fler än 17,000 medarbetare i hela världen som bildar ett nätverk med 670 platser i 77 länder.

Inom området hållbarhet strävar Brenntag efter specifika mål och har åtagit sig att uppnå hållbara lösningar i sin egen sektor samt i branscherna vi levererar till.
Läs mer om Brenntag Group på vår globala hemsida.

Brenntag Corporate Website