Varning för bedrägeri

Brenntag Nordic upplever för närvarande att bedragare försöker vilseleda våra leverantörer genom att anta falska identiteter som våra anställda.

Vi uppmanar därför våra affärspartners att vara försiktiga med att acceptera inköpsorder från anställda som de inte känner eller som placeras via ovanliga kommunikationskanaler. Observera att alla våra e-mailadresser har denna struktur: förnamn.efternamn@brenntag-nordic.com

Om du får en misstänkt inköpsorder eller liknande förfrågan, vänligen kontakta din vanliga kontaktperson på Brenntag Nordic.