ConnectingChemistry

Mi u Brenntagu u Evropi smo razmišljali kako da poboljšamo svoje usluge. Zato smo razvili novu, potpuno posvećenu organizaciju, fokusiranu na kupca i dobavljača, koja pruža industrijsku stručnost i omogućava da izađemo u susret Vašim potrebama, lokalno i u zemljama koje tržišno pokrivate. Naša organizacija će imati povezane i transparentne strukture na svim evropskim tržištima. Svaka zemlja je podeljena u tri segmenta Life science, Enviromental i Material Science. Centralni European Product management ( EPM) i European Key Account Team (EKAT) će se pobrinuti da Vam olakša saradnju između tržišta. Saznajte više o našoj novoj organizaciji fokusiranoj na kupca i dobavljača i prednostima koje nudi za Vaš posao.