ConnectingChemistry

V Brenntag Evropa smo razmišljali, kako bi bili za vas še boljši. S tem namenom smo razvili našo novo organizacijo, ki je usmerjena tako na kupce kot dobavitelje, katera bo omogočila lažjo industrijsko ekspertizo in zadovoljila vaše potrebe - lokalno ter med državami v območju vašega tržnega sektorja. Naša orgnizacija bo imela transparentno in koherentno strukturo za celotno Evropsko tržišče. Posamezna država bo struktuirana v tri segmente: Life Science, Enviromental i Material Science. Centralno evropski produktni menedžment (European Product Management EPM) ter evropsko skrbništvo ključnih kupcev (EKAT) bodo omogočili še hitrejše in lažje sodelovanje med posameznimi tržišči.Spoznajte več o naši novi organizaciji, ki je usmerjena na kupce ter dobavitelje.