Informácie o zavedených opatreniach v súvislosti s COVID-19

SAMOODBER

Upozorňujeme našich zákazníkov, že vo všetkých našich strediskách až do odvolania nie je možný SAMOODBER tovarov.

Omeškanie dodávok

"Vzhľadom na aktuálny vývoj v súvislosti s COVID-19 podliehajú všetky naše potvrdené dodávky nasledovným výhradám. Naša spoločnosť urobí všetko, čo je v našich silách, aby Vám bol tovar dodaný podľa dohody, avšak dostupnosť materiálov, preprava ako aj požiadavky a opatrenia stanovené príslušnými orgánmi môžu brániť riadnemu a včasnému dodaniu tovaru. V takomto prípade je zodpovednosť spoločnosti Brenntag vylúčená."

ConnectingChemistry

V Brenntag Europe sme sa zamýšľali, ako vám poskytnúť ešte lepšie služby.

Z tohto dôvodu sme vyvinuli novú špecializovanú organizáciu klientov a dodávateľov, ktorá vám sprostredkuje priemyselné odborné znalosti a jednoduchšie napĺňanie vašich potrieb - lokálne aj naprieč krajinami v rámci vášho sektora trhu. Naša organizácia bude obsahovať koherentnú a transparentnú štuktúru vo všetkých európskych trhoch. V každej krajine bude Brenntag rozdelený do troch častí: Prírodné vedy, materiálové vedy a enviromentálne vedy. Jednoduchšiu spoluprácu so všetkými Európskymi trhmi vám zabezpečia naše tímy Európskych Produktových Managerov (EPM) a Tím Európskych Obchodných Zástupcov (EKAT)

Zistite viac o našej novej organizácii zameranej na klientov a dodávateľov a jej prínosoch pre podnikanie.

KARIÉRA

Brenntag Slovakia, s.r.o. je tím vysoko špecializovaných a kvalifikovaných odborníkov. Ich odhodlanosť a profesionalita sú hlavným kľúčom k úspechu.

Radi by ste sa pridali do nášho tímu ?

Neváhajte nás osloviť.

VIAC

Burza