Zdravie, blaho a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov a komunít je našou najvyššou prioritou.

Vážení obchodní partneri.

Svet čelí bezprecedentnej pandémii, ktorá predstavuje historickú výzvu pre každého z nás, ako aj pre spoločnosť ako celok. Dopady súvisiace s koronavírusom už neovplyvňujú len náš profesionálny, ale aj súkromný život.

Vieme, že ide o mimoriadnu situáciu, v ktorej sme nútení rýchlo sa prispôsobiť novým okolnostiam. A veľmi dobre chápeme, že súčasná situácia spôsobuje u niektorých z vás neistotu.

Prvoradou prioritou spoločnosti Brenntag je bezpečnosť a pohoda zamestnancov, našich obchodných partnerov a všetkých zainteresovaných strán.

Za týmto účelom Brenntag vytvoril tímy krízového riadenia vo všetkých regiónoch, ktorých úlohou je reagovať na túto nepredvídateľne sa vyvíjajúcu situáciu.

Medzi opatrenia patria okrem iného všetky usmernenia WHO a krajiny a príslušné postupy miestnych orgánov.

S cieľom znížiť riziko kontaminácie a šírenia vírusu, ako aj zabezpečiť kontinuitu činností spoločnosti a našich partnerov.

Spoločnosť Brenntag vypracovala a implementovala plán na zabezpečenie kontinuity operácií, ktorý zahŕňa:


  • Identifikáciu kritických funkcií na minimalizáciu prerušenia prevádzky.
  • Urýchlené zdieľanie informácií o čo najlepších postupoch po celom svete. ·
  • Implementáciu našej záložnej logistiky a skladovacích procesov.
  • Úprava zásob v reakcii na prudký nárast dopytu.
  • Udržiavanie aktívnej a nepretržitej komunikácie s našimi dodávateľskými partnermi.
  • Monitorovanie vládnych usmernení, odporúčaní hygienických úradov a služieb WHO, ako aj situácie na trhu.
  • Zavedená možnosť práce z domu (tzv. homeoffice)
  • Vybavenosť našich priestorov dezinfekčnými prostriedkami a ďalšími bezpečnostnými opatreniami súvisiacimi s koronavírusom.

Prichádzajúce a odchádzajúce zásielky produktov budú pokračovať na našich stránkach a budú bezpečne koordinované a riadené našimi miestnymi tímami na mieste.

Našu zodpovednosť berieme veľmi vážne v celom dodávateľskom reťazci a zaviazali sme sa naďalej poskytovať naše služby vám pri zabezpečení bezpečnosti našich zamestnancov, našich zákazníkov a komunít, v ktorých pôsobíme.

Ubezpečujeme vás, že ak sa zistí riziko prerušenia dodávok, budeme vás okamžite kontaktovať, aby sme prediskutovali možné riešenia.

Ak ešte nepoužívate našu Brenntag Connect eCommerce platformu, možno budete chcieť zvážiť použitie, aby bola vaša práca jednoduchšia. Pre viac informácií, obráťte sa na vaše Brenntag kontakt.

Vaše kontaktné osoby v Brenntag sú vám k dispozícii, aby s vami komunikovali všetky vaše bežné i mimoriadne požiadavky. Chceme vás uistiť, že pozícia spoločnosti Brenntag je veľmi dobrá.

Ďakujeme za dôveru v našu schopnosť reagovať na vaše požiadavky počas tohto obdobia. Sme presvedčení, že pandémia sa môže dostať pod kontrolu, aby sa život mohol čo najskôr vrátiť k normálu.

Spoločne túto krízu prekonáme! Buďte ohľaduplní a postarajte sa o seba, svojich spolupracovníkov, rodiny a priateľov!

Christian Kohlpaintner Generálny

Riaditeľ, Brenntag Group