Globalni klienci kluczowi

Aby ułatwić naszym największym, międzynarodowym klientom ukierunkowane, skoordynowane i przede wszystkim wydajne zarządzanie przepływem towarów i usług odpowiadającym w pełni wymaganiom klienta, powołaliśmy specjalny Zespół ds. Klientów Kluczowych. Takie rozwiązanie eliminuje problemy związane ze złożonością prowadzenia działalności ponad granicami krajowymi i wszystkimi sektorami rynku i zapewnia wartościowe rozwiązania dystrybucyjne B2B w całym zakresie łańcucha dostaw.

Silny partner biznesowy

Nasze partnerstwo koncentruje się na Tobie i Twoich potrzebach. Aby ustalić właściwe priorytety, na podstawie wstępnie zdefiniowanych wymagań ustalamy szereg kamieni milowych zapewniających umożliwiających ewaluację postępu prac, regularne raportowanie oraz odpowiedni stopień optymalizacji procesów.

Główne cele projektów partnerskich w łańcuchu dostaw:

 • Optymalizacja kosztów
 • Eliminacja zbędnej złożoności
 • Tworzenie wartości dodanej

Precyzyjnie adresuj konkretne segmenty

W sytuacji kiedy nie jest konieczne kompleksowe podejście do całego procesu jesteśmy w stanie precyzyjnie skupić się na ściśle określonych segmentach łańcucha dostaw.

Zwiększ efektywność poprzez:

 • Połączenie EDI - realizacja zamówień poprzez połączenie cyfrowe między firmami, od zamówienia po realizację
 • Dostawy w systemie just-in-time - optymalizacja kapitału roboczego - uwolnij się od zbędnych kosztów magazynowaniana
 • Globalne zaopatrzenie - skorzystaj z naszej rozległej globalnej sieci zaopatrzenia
 • Powierzenie zarządzania zapasami dostawcy
 • Telemetria zbiorników - zdalne monitorowanie poziomówi i automatyzacja zamówień
 • Usługi wartości dodanej, takie jak Brenntag Connect, Brenntag Tracking System, czy Brenntag Blending Solutions

Jak mogę skorzystać?

 • Pozyskiwanie większości produktów z jednego źródła
 • Oszczędność czasu i kosztów w zakupach i administracji
 • Łączenie dostaw przez Brenntag i optymalizacja kosztów transportu
 • Kompleksowa sieć dostaw
 • Optymalizacja kosztów magazynowania i konfekcjonowania
 • Zamówienia międzynarodowe
 • Mniej zaangażowanego kapitału
 • Skoordynowane dostawy
 • Długofalowe partnerstwo