Euxyl® ECO 910 to nowoczesny środek konserwujący, opracowany przez firmę Schülke & Mayr, który posiada certyfikat COSMOS EcoCert umożliwiający wykorzystanie produktu w recepturach kosmetyków naturalnych. Euxyl® ma bardzo szerokie spektrum działania i pozwala na osiągnięcie dobrych wyników konserwacji już w stężeniu poniżej 1%.


CZYM JEST EUXYL®?

Euxyl® ECO 910 to skuteczny preparat konserwujący, przeznaczony do stosowania w aplikacjach: Leave-On, Rinse-Off, Wet Wipes oraz Natural. Skutecznie eliminuje rozwój bakterii, drożdży i pleśni.

Ma postać przejrzystego i klarownego płynu o zabarwieniu od żółtego do jasnobrązowego oraz charakteryzuje się świeżym, cytrusowym zapachem. W jego skład wchodzą następujące substancje czynne:

  • Alkohol benzylowy
  • Olejek z trawy cytrynowej
  • Tokoferol

ZASTOSOWANIE

Euxyl® ECO 910 stosuje się w bardzo niewielkich stężeniach rzędu od 0,5% do 1%. Jest to wystarczające do jego efektywnego działania przy zachowaniu wartości pH <8 i temperatury <40°C.

Ponadto, konserwant wykazuje dobrą zgodność z innymi składnikami kosmetyków oraz umożliwia otrzymywanie klarownych płynów i żeli (przy dodatku solubilizatora). Dodatkową zaletą jest pełna skuteczność w układach anionowych, kationowych oraz niejonowych.

Zawarty w produkcie olejek z trawy cytrynowej, przez wzgląd na jego skuteczność i prozdrowotne działanie, jest bardzo szeroko stosowany w najróżniejszych aplikacjach m.in. w mydłach, płynach do kąpieli oraz produktach do pielęgnacji skóry.

Euxyl® ECO 910 rozpuszcza się w wodzie i rozpuszczalnikach niepolarnych tylko w ograniczonym stopniu. Dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak alkohole, etery, estry i ketony.

PRODUKTY CERTYFIKOWANE

W odróżnieniu od wielu konkurencyjnych produktów euxyl® ECO 910 można z powodzeniem stosować w certyfikowanych produktach naturalnych.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA

Skuteczność euxyl® ECO 910 została udowodniona w wielu badaniach i testach, w tym również z zastosowaniem nowatorskiej metody testowej Schülke - CosPET. Metoda ta jest używana do ustalenia skuteczności środków konserwujących w produktach kosmetycznych. Wyniki tych testów prezentuje poniższa tabela:

Tabelka - wyniki testów

W celu skutecznego zredukowania ilości mikroorganizmów w produktach już zanieczyszczonych należy zapewnić minimalny czas kontaktu euxyl® ECO 910 z produktem wynoszący 48 godzin, jednocześnie pamiętając, że stężenie substancji aktywnych zawartych w konserwancie spada podczas reakcji chemicznych z mikroorganizmami. Oznacza to, że redukcja mikroorganizmów zależy głównie od czasu kontaktu, składu produktu, stopnia zanieczyszczenia i użytego stężenia euxyl® ECO 910.

DAWKOWANIE

Podstawowe dawkowanie dla wszystkich aplikacji począwszy od kremów i balsamów, aż po produkty do mycia wynosi od 0,5% do 1%. Należy jednak wziąć pod uwagę, że skuteczna dawka środka konserwującego zależy od wrażliwości produktu na zakażenia mikrobiologiczne, jakości surowców i higieny produkcji. Optymalne stężenie powinno być zawsze określane przy pomocy testu obciążeniowego (np. Schülke CosPET).

OPAKOWANIE I TRANSPORT

Euxyl® ECO 910 dostępny jest w fabrycznych opakowaniach wykonanych z polietylenu (HDPE). Dostępne wielkości opakowań to 10 kg, 200 kg i 1000kg, a dodatkowo dostępne są także próbki produktu o pojemności 100ml. Materiały opakowaniowe nie zawierają PVC, a zastosowane etykiety wykonane są z polietylenu.

Produkt należy magazynować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od żywności, w temperaturze pokojowej, a jego czas przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Szczegóły dotyczące zagadnień, związanych z bezpiecznym stosowaniem, przechowywaniem i transportem, jak również klasyfikacja mieszaniny znajdują się w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej euxyl® ECO 910.