BEZPIECZEŃSTWO, JAKOŚĆ I OBSŁUGA

TROSKA O ZDROWIE I ŚRODOWISKO

W firmie Brenntag bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie i jest istotną częścią strategii – SAFETY FIRST jest naszą podstawową wartością, w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników, a także bezpieczeństwa produktów i procesów technologicznych.

Chcemy być najbezpieczniejszym dystrybutorem surowców chemicznych na świecie. Przestrzegamy najwyższych standardów bezpieczeństwa i gwarantujemy czystość naszych produktów chemicznych.

Brenntag, z siedzibą w Niemczech, dostarcza produkty chemiczne klientom na całym świecie i ma niezrównaną reputację w branży.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

SODA KAUSTYCZNA W EMISJACH MORSKICH

Brenntag oferuje roztwór wodorotlenku sodu w stężeniach od 20-50% i w ilościach od 25 do 1200 kg, a także 25 kg opakowania płatków oraz granulatu sody kaustycznej. Transport materiałów niebezpiecznych – w tym sody kaustycznej – podlega nakładającym się państwowym, regionalnym i lokalnym przepisom ustawowym i wykonawczym, a także przepisom międzynarodowym.

Oprócz wymogów prawnych, dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, przepisy wprowadzają również liczne ograniczenia w sposobie bezpiecznego pakowania wodorotlenku sodu przeznaczonego do transportu.

Przykładowo, soda kaustyczna może ulegać korozji lub reagować z aluminium i zrzucać atomy wodoru, który staje się wybuchowym gazem wodorowym. Nigdy więc nie powinna być transportowana w aluminiowych pojemnikach ani w nich przechowywana.

Inne metale, które oddziałują z wodorotlenkiem wytwarzając wodór, to magnez, cynk, cyna i chrom; soda kaustyczna nigdy nie powinna być przechowywana w pojemnikach wykonanych z któregokolwiek z tych materiałów.

Soda kaustyczna nie reaguje ze stalą nierdzewną, dzięki czemu standardowo w tej branży wykorzystywane są bębny, zbiorniki i rurociągi ze stali nierdzewnej. Soda kaustyczna wchodzi w reakcję z niektórymi tworzywami sztucznymi i może korodować ściany pojemników lub worków wykonanych z tworzywa sztucznego, powodując niebezpieczne wycieki. Z tego powodu, do pakowania sody stosuje się beczki i pojemniki z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Soda kaustyczna uwalnia energię cieplną po zmieszaniu z wodą.

Aby zapobiec zawilgotnieniu suchej sody kaustycznej, powinno umieszczać się ją w hermetycznych pojemnikach. Nie powinna być pakowana w papier czy tekturę, ponieważ materiały te są zwykle porowate i łatwopalne. Ciekły wodorotlenek sodu może być transportowany w zbiornikach, bębnach lub rurociągach. Te same ograniczenia dotyczące opakowań i kontenerów mają zastosowanie gdy soda kaustyczna jest transportowana w stanie stałym.

Mocznik w emisjach morskich

Jako największy globalny dystrybutor mocznika, Brenntag jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu na wysokiej jakości produkty dostarczane w sposób bezpieczny. Możemy bezpiecznie dostarczać mocznik do stacji tankowania i barek śródlądowych, a także do statków morskich. Brenntag przestrzega ścisłych wytycznych dotyczących jakości i obsługi określonych w ISO 18611-1:2014.

Zastosowanie wysokiej jakości mocznika pomaga w utrzymaniu trwałości katalizatora w systemie SCR.

Temperatura może mieć wpływ na roztwór mocznika 40%. Przepisy ISO zalecają, aby mocznik był przechowywany z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego, w dobrze wentylowanym, chłodnym, suchym miejscu.

Idealną temperaturą przechowywania mocznika 40% jest 5°C do 25°C. Powodem tego zalecenia jest fakt, że roztwór mocznika może stracić swoją potencję, jeśli jest przechowywany w wyższej temperaturze przez dłuższy czas. Roztwór mocznika może ulec również zamrożeniu, to jednak, jak również jego odmrażanie, pozostaje bez wpływu na jego właściwości.

Chętnie pomożemy Ci w opracowaniu rozwiązań, które zapewnią utrzymanie najlepszej jakości produktu w każdych warunkach pogodowych.

40% mocznik jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny, jest również żrący dla większości metali. Stal nierdzewna jest jedynym metalem używanym do produkcji urządzeń pompowych. Mocznik 40% nie jest łatwopalny wg klasyfikacji WHMIS/OSHA.

W przypadku pożaru pojemniki mogą być gaszone wodą.

Nasi przedstawiciele w Twoim regionie

Carolyn O’Connor Marine Emissions Americas +1 (732) 841-9163

Nishant Bahl Marine Emissions EMEA +49 201 6496 1853

Jeremy Sim Marine Emissions Asia Pacific +65 6914 2187