Compliance w Brenntag

Brenntag zawsze przywiązywał dużą wagę do odpowiedzialnego, rozważnego i zrównoważonego ładu korporacyjnego. Naszym priorytetem jest przestrzeganie wymogów ustawowych oraz dobrowolnych wewnętrznych zasad postępowania (compliance).

Aby to umożliwić, kierownictwo wykorzystuje różne systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz ustanowiło w firmie organizację zapewniającą zgodność. Każdy pracownik Brenntag jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw, dyrektyw, polityk i przepisów.

„Każdy z naszych pracowników jest osobiście odpowiedzialny za unikanie niezgodnych z prawem i nieetycznych zachowań oraz za przestrzeganie kodeksu postępowania przez cały czas bez wyjątku”.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie firmy BrenntagDowiedz się więcej o zgodności w Grupie Brenntag na naszej korporacyjnej stronie internetowej.

Zgodność w Brenntag

Kontakt w sprawie skarg

Kontakt Brenntag Compliance służy do zgłaszania ewentualnych naruszeń prawa lub polityki, dotyczących przedsiębiorstw Grupy Brenntag. Jest to dodatkowa możliwość powiadamiania firmy o naruszeniach prawa.

lub skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.