Nasza droga do bardziej zrównoważonego rozwoju

Brenntag jest światowym liderem na rynku dystrybucji chemikaliów i składników i odgrywa kluczową rolę w łańcuchu wartości przemysłu chemicznego. Rola ta oferuje Brenntagowi ogromny potencjał, ale wiąże się również z obowiązkiem przyczyniania się do bardziej zrównoważonego rozwoju w branży.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa, która wiąże się z naszą działalnością biznesową i pozycją na rynku, a także dążymy do tworzenia zrównoważonej wartości.

Od wielu lat kwestie zrównoważonego rozwoju, takie jak bezpieczeństwo, ochrona środowiska i odpowiedzialność za łańcuch dostaw, są głęboko zakorzenione w naszej firmie.

Określają one sposób, w jaki współdziałamy z naszymi pracownikami, dostawcami, klientami i społeczeństwem w ogóle, a także mają bezpośredni wpływ na nasz sukces handlowy.

Naszym celem jest ciągły, globalny rozwój naszej strategii zrównoważonego rozwoju.„Zrównoważony rozwój jest podstawową częścią naszej strategii korporacyjnej i stałym motorem biznesowym oraz integralną częścią kultury korporacyjnej Brenntag”.

Christian Kohlpaintner, CEO Brenntag SE

Dowiedz się więcej o globalnej strategii zrównoważonego rozwoju w Brenntag na naszej korporacyjnej stronie internetowej.

Brenntag Corporate Website

Nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasze cele służą wzmocnieniu naszej strategii zrównoważonego rozwoju w sposób ukierunkowany i sprawiają, że nasz postęp jest wymierny.

Dowiedz się więcej

Łańcuch dostaw

Bezpieczeństwo i jakość są kluczowymi czynnikami sukcesu w przemyśle chemicznym. Można je zapewnić jedynie poprzez ścisłą współpracę wszystkich stron w łańcuchu dostaw i wartości.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Naszym celem jest bycie najbezpieczniejszym dystrybutorem chemikaliów na świecie. To zobowiązanie obejmuje zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, a także bezpieczeństwo produktów i ochronę środowiska.

Ucz się więcej