Naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i społeczności

Szanowni Państwo,

Cały świat stanął w obliczu pandemii, która stała się dla każdego z nas i całego społeczeństwa historycznym wyzwaniem. Skutki związane z koronawirusem dotykają już nie tylko naszego życia zawodowego, ale również prywatnego.

Wiemy, że w tej szczególnej sytuacji, która budzi niepewność u wielu z nas, musimy szybko dostosowywać się do nowych okoliczności.

Priorytetem firmy Brenntag jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, partnerów biznesowych i wszystkich kontrahentów. W tym celu firma Brenntag zaktywizowała zespoły zarządzania kryzysowego we wszystkich regionach, aby podejmowały odpowiednie kroki w odpowiedzi na rozwijającą się i nieprzewidywalną sytuację.

Środki zaradcze obejmują, między innymi, wszystkie wytyczne krajowe i WHO oraz odpowiednie procedury władz lokalnych.

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa, a także aby zapewnić ciągłość działań spółki i firm naszych partnerów, Brenntag opracowała i wdrożyła plan zapewniający ciągłość działania, na który składają się:

  • Identyfikacja kluczowych funkcji niezbędnych do zminimalizowania zakłóceń w świadczeniu usług.
  • Optymalizacja globalnej komunikacji dla sprawnego rozpropagowania najlepszych praktyk.
  • Wdrożenie zastępczych rozwiązań logistycznych i procesów magazynowych.
  • Dostosowanie ilości zapasów do wzrastającego popytu.
  • Utrzymanie aktywnej i stałej komunikacji z naszymi dostawcami.
  • Monitorowanie wytycznych rządowych, zaleceń służb sanitarnych i WHO, a także sytuacji rynkowej.
  • Rozszerzenie możliwości pracy zdalnej.
  • Wyposażenie naszych placówek w środki dezynfekujące oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa związane z koronawirusem.

Przesyłki towarów będą nadal przyjmowane i wysyłane z naszych lokalizacji i bezpiecznie koordynowane przez nasze lokalne zespoły operacyjne.

Naszą odpowiedzialność za część łańcucha dostaw traktujemy poważnie i jesteśmy bardzo zaangażowani w obsługę klientów, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo naszych pracowników, pracowników naszych klientów i całej społeczności, w których prowadzimy działalność. Zapewniamy, że w przypadku pojawienia się ryzyka zakłócenia dostaw, niezwłocznie skontaktujemy się w celu omówienia możliwych rozwiązań.

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w celu omówienia zarówno standardowych, jak i specjalnych wymagań.

Dziękujemy za Państwa zaufanie. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi pandemia może zostać opanowana, a życie w niedługim czasie wróci do normy. Wspólnie pokonamy ten kryzys!

Bądźcie uważni i troszczcie się o siebie, swoich współpracowników, rodziny i przyjaciół!

Christian Kohlpaintner
CEO, Brenntag Group