Hva er Saltsyre

Saltsyre er en sterk etsende syre som vanligvis brukes som laboratoriereagens. Den dannes ved å oppløse hydrogenklorid i vann. Saltsyre har mange bruksområder i produksjonen av klorider, gjødsel, fargestoffer, galvanisering og brukes også i foto-, tekstil- og gummiindustrien.

 • Synonymer: Saltsyre 22Be, Hydrogenklorid, Muriatsyre, HCI
 • INCI: Saltsyre
 • Kjemisk formel: HCl
 • CAS nummer: 7647-01-0

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel HCl
CAS nummer 7647-01-0
Molvekt 36,46 g/mol
Densitet 1.18
Smeltepunkt -13.7 °C
Kokepunkt 108.6 °C

Bruk og anvendelser for Saltsyre

Industries

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Saltsyre

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter