Hva er Salpetersyre

Salpetersyre er en fargeløs væske som brukes til fremstilling av uorganiske og organiske nitrater og nitroforbindelser for gjødsel, mellomprodukter for fargestoffer, eksplosiver og mange forskjellige organiske kjemikalier.

 • Synonymer: Salpetersyre 40Be, Hydrogennitrat, Nitral, Nitrylhydroksid , Azotisk syre, Syrer for gravører
 • INCI: Salpetersyre
 • Kjemisk formel: HNO3
 • CAS nummer: 7697-37-2

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel HNO3
CAS nummer 7697-37-2
Molvekt 63,01 g/mol
Densitet 1.115
Smeltepunkt - 42° C
Kokepunkt 83° C

Bruk og anvendelser for Salpetersyre

Industries

 • Pharma
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Salpetersyre

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter