Hva er Natronlut

Natriumhydroksid er et kaustisk reagens som brukes til å nøytralisere syrer og fremstille natriumsalter av reagenser. Det er mye brukt i en rekke bruksområder og bransjer, som papirmasse- og papirproduksjon samt vannbehandling.

 • Synonymer: Kaustisk Soda, NaOH, Natriumhydroksid, Lut
 • INCI: Natronlut
 • Kjemisk formel: NaOH
 • CAS nummer: 1310-73-2

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel NaOH
CAS nummer 1310-73-2
Molvekt 39.997 g/mol
Densitet 2.120
Smeltepunkt 318 °C
Kokepunkt 1,388 °C

Bruk og anvendelser for Natronlut

Industries

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Natronlut

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter