Hva er Metylert sprit

Metylert sprit, også kalt denaturert alkohol, er etanol som inneholder giftige tilsetningsstoffer for å motvirke rekreasjonsbruk. På grunn av mangfoldet av industrielle anvendelser for denaturert alkohol har hundrevis av tilsetningsstoffer og denatureringsmetoder vært brukt. Hovedtilsetningsstoffet har tradisjonelt vært 10 % metanol, noe som ga opphav til begrepet “metanol-holdig brennevin”. Andre typiske tilsetningsstoffer inkluderer isopropylalkohol (IPA), aceton, metyletylketon (MEK) og metylisobutylketon (MIBK). CAS-nummer avhenger av denatureringsmiddel som brukes.

 • INCI: Metylert sprit
 • Kjemisk formel: C2H6O
 • CAS nummer: -

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel C2H6O
CAS nummer -
Molvekt 32.04 g/mol
Densitet 0.810
Smeltepunkt -117.3 °C
Kokepunkt 78.5 °C
Flammepunkt 13 °C

Bruk og anvendelser for Metylert sprit

Industries

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Metylert sprit

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter