Hva er Magnesiumoksid

Den er en viktig ingrediens for brannsikring i byggematerialer – den høye varmeledningsevnen gjør den ekstremt nyttig i ildfaste materialer. Det brukes mye i jord- og grunnvannsrensing samt i industriene for behandling av avløpsvann, drikkevann, luftutslipp og avfall. Et av hovedbruksområdene er som en komponent i produksjon av tørrsement.

 • Synonymer: Magnesia, Periklas
 • INCI: Magnesiumoksid
 • Kjemisk formel: MgO
 • CAS nummer: 1309-48-4

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel MgO
CAS nummer 1309-48-4
Molvekt 40.304g/mol
Densitet 3.53- 3.58
Smeltepunkt 2,852 °C
Kokepunkt 3,600 °C

Bruk og anvendelser for Magnesiumoksid

Industries

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Magnesiumoksid

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter