Hva er Etyldiglykol

Det brukes som en bestanddel i mange bremsevæsker på grunn av sin lave viskositet og også i malingsindustrien der det brukes til å forbedre malingens glans- og flytegenskaper. Det er også en bestanddel i mange trebeisprodukter og trebeskyttelsesmidler. I trykkeribransjen brukes det både i trykkfarger og som rengjøringsmiddel i offsettrykk, og i tekstilindustrien er det et løsningsmiddel som brukes i trykking og farging av tekstilstoffer og -fibre.

 • Synonymer: Dietylenglykol
 • INCI: Etyldiglykol
 • Kjemisk formel: C6H14O3
 • CAS nummer: 111-90-0

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel C6H14O3
CAS nummer 111-90-0
Molvekt 106.12 g/mol

Bruk og anvendelser for Etyldiglykol

Industries

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Cleaning
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Etyldiglykol

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter