Hva er Benzylalkohol

Benzylalkohol er en aromatisk alkohol med formelen C₆H₅CH₂OH. Benzylgruppen er ofte forkortet “Bn”, og benzylalkohol er derfor betegnet som BnOH. Benzylalkohol er en fargeløs væske med en mild behagelig aromatisk duft.

 • INCI: Benzylalkohol
 • Kjemisk formel: C7H8O
 • CAS nummer: 100-51-6

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel C7H8O
CAS nummer 100-51-6
Molvekt 108.14g/mol
Densitet 1.04
Smeltepunkt -15 °C
Kokepunkt 205 °C
Flammepunkt 210 F

Bruk og anvendelser for Benzylalkohol

Industries

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Benzylalkohol

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter