Hva er Ammoniumfosfat

Den største bruken etter vekt er i landbruket, som en ingrediens i gjødsel. Det brukes også i brannslukningsapparater med tørre kjemikalier, og i utstrakt grad innen optikk på grunn av dets krystallinske egenskaper.

  • Synonymer: Monoammoniumfosfat, Enbasisk Ammoniumfosfat, Ammoniumdihydrogenfosfat, Primært Ammoniumfosfat
  • INCI: Ammoniumfosfat
  • Kjemisk formel: H₁₂N₃O₄P
  • CAS nummer: 7722-76-1

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel H₁₂N₃O₄P
CAS nummer 7722-76-1
Molvekt 115.03 g/mol
Densitet 1.803
Smeltepunkt 190°C

Purchase options for Ammoniumfosfat

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter