Hva er Aluminiumsulfat

Aluminiumsulfat er et kjemisk middel som oftest brukes i vannrensing, for pH-regulering av hagejord og i behandling av avløpsvann. Medisinsk er det primært brukt som koaguleringsmiddel i mindre kutt og skrubbsår samt som deodorant.

 • INCI: Aluminiumsulfat
 • Kjemisk formel: Al2(SO4)3
 • CAS nummer: 10043-01-3

Produktspesifikasjoner

Karakteristikker

Kjemisk formel Al2(SO4)3
CAS nummer 10043-01-3
Molvekt 342.131g/mol
Densitet 1.300 – 1.326
Smeltepunkt 770 °C
Kokepunkt 759.71 °C

Bruk og anvendelser for Aluminiumsulfat

Industries

 • Pharma
 • Lubricants
 • Water Treatment
 • Oil & Gas
 • Cleaning
 • Animal Nutrition
 • Coatings & Construction
 • Food and Nutrition
 • Agriculture
 • Cosmetics
 • Solvents
 • Polymers
 • Rubber

Purchase options for Aluminiumsulfat

Can't find the product you're looking for? Our team can help you find it! Please contact us

Hva er det neste du ønsker å gjøre

Se alle produkter