Safety First

Sikkerhet er topp prioritet hos Brenntag. Vårt mål er å være den tryggeste kjemikalie distributøren over hele verden. Denne forpliktelsen omfatter helse og sikkerhet for våre ansatte, samt produktsikkerhet og beskyttelse av miljøet. Sikkerhet er en del av vår bedriftsstrategi.

Read more

Customer-Portal

The Customer Portal is a service Brenntag Nordic provides for our customers. It is a service where you as customer can see products, order online and get access to invoices. All with the purpose of making it more flexible and shorten the process from the order to the delivery.

Read more