Wereldwijde Key Accounts

Via het EMEA Key Account Team (EMEA-KAT) biedt Brenntag grote, multinationale klanten een centraal aanspreekpunt en een gecoördineerde zakelijke aanpak. Deze gaat over de nationale grenzen en alle marktsectoren heen om B2B-distributieoplossingen met toegevoegde waarde te bieden doorheen de gehele toeleveringsketen. Dit betekent dat er geen enkele belemmering is voor een doelgericht en efficiënt beheer van uw goederenstroom, afgestemd op uw specifieke behoeften.

Sterke zakenpartner

De focus van ons partnerschap wordt gelegd op u en uw behoeften om de juiste prioriteiten te stellen. Op basis van vooraf gedefinieerde mijlpalen bieden we u regelmatig statusrapporten die de voortgang van uw optimalisatieverzoeken bijhouden.

Hoofddoelstellingen van samenwerkingsprojecten in de toeleveringsketen:

 • Kosten eruit halen
 • Complexiteit wegnemen
 • Waarde toevoegen

GERICHT OP SPECIFIEKE ONDERDELEN

Wij helpen u ook graag om specifieke delen van uw toeleveringsketen aan te pakken als uw doelstellingen geen uitgebreid optimalisatieprogramma omvatten.

Breng meer efficiëntie naar de volgende delen van uw toeleveringsketen:

 • EDI-verbinding - digitaal netwerken, van bestellen tot betalen
 • Just in time delivery - Optimalisatie van werkkapitaal - maak kapitaal vrij voor optimaal gebruik
 • Wereldwijde inkoop - profiteer van ons uitgebreide wereldwijde inkoopnetwerk
 • Voorraadbeheer door de leverancier
 • Tank telemetrie
 • Levering van diensten met toegevoegde waarde, zoals Brenntag Blending Solutions

Uw voordelen in één oogopslag

 • Inkoop van (niet-) strategische producten uit één hand
 • Tijd- en kostenbesparing bij inkoop en administratie
 • Bundeling van leveringen door Brenntag
 • Uitgebreid voedingsnetwerk
 • Optimalisatie van opslag- en transportkosten
 • Internationale aanbestedingen
 • Minder vastgezet kapitaal
 • Gecoördineerde leveringen
 • Partnerschap op lange termijn

Door middel van het EMEA Key Account Team (EMEA-KAT) biedt Brenntag grote multinationals het voordeel van één aanspreekpunt om hun commerciële inspanningen wereldwijd te coördineren.

De Key Account Business Managers van Brenntag zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van sterke samenwerkingsverbanden met grote klanten en het aangrijpen en invoeren van innovatieve win-win-situaties op commercieel gebied.

Het Key Account Team (EMEA-KAT) van Brenntag heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van ontwikkelen en toepassen van innovatieve oplossingen binnen de aanvoerketen van chemische stoffen die zowel kostenverlagend zijn als toegevoegde waarde bieden. De belangrijkste doelstellingen van samenwerkingsprojecten binnen de aanvoerketen zijn:

 • Verlaging van de kosten
 • Vereenvoudiging van complexe vraagstukken
 • Waarde toevoegen
 • Risicobeheersing verbeteren
 • Total Cost of Ownership verbeteren en operationele efficiency verhogen

Het EMEA Key Account Team (EMEA-KAT) van Brenntag bestaat uit meer dan zeventig zeer ervaren en toegewijde Key Account Business Managers en ondersteunend personeel. Daarbij maakt het EMEA Key Account Team gebruik van de ondersteuning en specialistische kennis die de Brenntag organisatie in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en wereldwijd te bieden heeft. Deze kennis en ervaring omvat alle mogelijke aspecten op commercieel, logistiek, technisch en operationeel gebied.

Individuele oplossingen

Heeft u een specifiek verzoek?
Wij helpen u graag bij het creëren van succesvolle producten voor uw beoogde markten.