Pesurijärjestelmät

Märkäpesurijärjestelmässä liuoksena voi olla merivesi tai makea vesi kemiallisilla lisäaineilla. Yleisimmin käytetyt lisäaineet ovat kaustinen sooda (NaOH) sekä kalkki (CaCO3). Pesuriliuos ruiskutetaan pakokaasuun suuttimien kautta jotta turvataan liuoksen tehokas jakautuminen.

Yleisesti pesurit ovat suunniteltu niin että pesuriliuokset annostellaan alaspäin; kuitenkin ylöspäinkin annosteltavia järjestelmiä on saatavilla.

Pakokaasun otto on joko pesuritornin sivulla tai pohjalla. Toteutus takaa sen, että järjestelmässä olevat rikkioksidit kulkevat pesuriliuoksen lävitse reagoiden muuttuakseen rikkihapoksi.

Emäksisellä merivedellä laimennettuna tämä rikkihappo (luonnostaan äärimmäisen syövyttävä) neutralisoidaan. Pesuvesi päästetään avomereen sen jälkeen kun erottimessa poistetaan pakokaasuista mahdollisesti muodostuneet lietteet.

Sumunpoistajia käytetään pesuritorneissa poistamassa happamaa sumua jota muodostuu pesurikammiossa. Poistaja erottaa pakokaasuvirran ottopuolessa olevat pisarat pakopuolesta. MARPOL-säädös vaatii, että pesuvesiä mitataan ennen kuin ne poistetaan, jotta varmistetaan ettei pesuveden pH ole liian matala.

AVOIMEN KIERRON PESURIJÄRJESTELMÄ

Tämä järjestelmä käyttää merivettä pesuri- sekä neutralointiaineena, lisättyjä kemikaaleja ei vaadita. Moottorin tai kattilan pakokaasut johdetaan pesuriin, jossa pakokaasu pestään emäksisellä merivedellä. Meriveden määrä riippuu moottorin koosta ja tuottotehosta.

Tämä järjestelmä on äärimmäisen tehokas, mutta vaatii suurta pumppauskapasiteettia ja järjestelmä käyttää suuret määrät merivettä. Avoimen kierron pesuri toimii hyvin kun pesuriin käytetty merivesi on tarpeeksi emäksistä, mutta meriveden korkea lämpötila, makea tai murtovesi eivät ole tehokkaita tai soveltuvia avoimen kierron pesureissa.

Näistä syistä johtuen avoimen kierron pesureita ei pidetä kestävinä teknologioina alueille kuten Itämeri, jossa veden suolaisuus ei ole tarpeeksi korkea.

SULJETUN KIERRON PESURIJÄRJESTELMÄ

Suljetus kierron pesurijärjestelmä toimii samankaltaisella periaatteella kuin avoimen kierron järjestelmäkin. Siinä käytetään makeaa vettä annosteltuna kemikaalilla (pääsääntöisesti natriumhydroksidi) meriveden sijasta. Pakokaasuvirran rikkioksidit muunnetaan harmittomiksi natriumsulfaateiksi.

Ennen pesuliuoksen uudelleenkäyttöä, se ohjataan prosessitankkiin puhdistettavaksi. Alukset voivat joko kantaa makeaa vettä tankeissaan, tai tehdä makeaa vettä aluksella olevalla puhdistuslaitteistolla.

Pienet määrät pesurivesiä siirretään toisiin säiliöihin, jotta uutta makeaa vettä voidaan lisätä pesujärjestelmään jotta vältytään natriumsulfaattikertymiltä. Suljetun järjestelmän pesuri vaatii lähes puolet vähemmän vettä verrattuna avoimeen pesurijärjestelmään, mutta järjestelmä vaatii enemmän säiliöitä.

Näihin lukeutuvat prosessin puskuritankki, säiliö joka toimii poistettavan pesuveden varastointiin, natriumhydroksidille tarkoitettu lämmitettävä säiliö (20-50 ̊C) jota yleisesti käytetään 50 % liuoksena.